Chụp ảnh màn hình trên Galaxy Watch

Ngày cập nhật gần nhất : 02-08-2022

Galaxy Watch của bạn cho phép chụp ảnh màn hình để sử dụng, lưu và quản lý, giống như bạn có thể làm với một chiếc điện thoại thông minh. Dưới đây là cách để thực hiện.

Xem một người đang chụp ảnh màn hình trên Galaxy Watch.

Nếu bạn muốn chụp ảnh màn hình Galaxy Watch của mình, hãy làm theo các bước sau:

Xem một Galaxy Watch với phím Trang chính và Trở về được làm nổi bật.

Bước 1. Ấn và giữ phím Trang chính Trở về trên Galaxy Watch của bạn.

Xem màn hình ứng dụng với biểu tượng Bộ sưu tập được làm nổi bật.

Bước 2. Khi bạn đã chụp ảnh màn hình, bạn có thể xem ảnh này trong bộ sưu tập. Hãy nhấn vào biểu tượng Bộ sưu tập để xem ảnh chụp màn hình.

Tất cả ảnh chụp màn hình được lưu trữ tự động trong bộ sưu tập của thiết bị mà bạn đã ghép nối với Galaxy Watch của mình, trong album có tên là "Watch".

Xem album có tên là “Watch” trên điện thoại thông minh của bạn.

Nếu ảnh chụp màn hình mà bạn đã chụp trên Galaxy Watch của mình không tự động xuất hiện trên thiết bị được ghép nối, hãy làm theo các bước ở bên dưới:

Xem màn hình ứng dụng với biểu tượng Bộ sưu tập được làm nổi bật. Xem màn hình ứng dụng với biểu tượng Bộ sưu tập được làm nổi bật.

Bước 1. Trên Galaxy Watch của bạn, nhấn vào biểu tượng Bộ sưu tập.

Xem ảnh chụp màn hình sẽ quản lý, mà đã được chọn và làm nổi bật. Xem ảnh chụp màn hình sẽ quản lý, mà đã được chọn và làm nổi bật.

Bước 2. Ấn và giữ ảnh chụp màn hình mà bạn muốn quản lý.

Xem ảnh chụp màn hình đã được chọn với biểu tượng sao chép sang điện thoại được làm nổi bật. Xem ảnh chụp màn hình đã được chọn với biểu tượng sao chép sang điện thoại được làm nổi bật.

Bước 3. Nhấn vào biểu tượng sao chép sang điện thoại để thêm ảnh vào điện thoại của bạn, nơi mà bạn có thể quản lý ảnh này theo ý muốn.

Lưu ý: Phương pháp chụp ảnh màn hình có thể khác nhau tùy theo mẫu Galaxy Watch.

Cảm ơn phản hồi của bạn