Cá nhân hóa AR Emoji với Tin nhắn Động trên Note9

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Tin nhắn động trên Note9 cho phép bạn tạo ra các tin nhắn sống động và có thể cá nhân hóa AR Emoji của bạn bằng thao tác với bút S Pen.

Ảnh gif được cá nhân hoá
1 Mở “Lệnh Không chạm” bằng cách chạm nhẹ nút S Pen hoặc biểu tượng Lệnh không chạm.
Chạm nhẹ vào biểu tượng S Pen
2

Chọn Tin nhắn động.

Chọn tin nhắn động

Vui lòng chú ý: Nếu như “Tin nhắn động” không có sẵn trong “Lệnh Không chạm”, thì hãy chạm nhẹ vào biểu tượng “Thêm” để thêm chức năng này hoặc chạm nhẹ vào biểu tượng “Cài đặt” để điều chỉnh các phím tắt được hiển thị.

Chạm nhẹ vào biểu tượng Thêm để thêm các tuỳ chọn
3 Trên cửa sổ Tin nhắn động, hãy chạm nhẹ vào biểu tượng “khuôn mặt”.
Chạm nhẹ vào biểu tượng Khuôn mặt từ cửa sổ tin nhắn động
4 Chọn hình động emoji GIF mà bạn muốn cá nhân hoá.
Chọn emoji của bạn từ cửa sổ tin nhắn động
5 Tuỳ biến hiệu ứng bút, độ dày rồi màu sắc và bắt đầu viết hay vẽ.
6

Chạm nhẹ vào H.TÁT.

Ảnh động sẽ được tự động lưu vào Bộ sưu tập của bạn như là một tập tin ảnh động GIF.

Chạm nhẹ vào hoàn tất để lưu lại

Khi sáng tác của bạn hoàn thành, bạn có thể chia sẻ nó xuyên suốt các nền tảng khác nhau bằng cách chạm nhẹ vào Chia sẻ.

Cảm ơn phản hồi của bạn