Làm thế nào để thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Kết nối thiết bị với mạng di động để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác.

Các mẫu máy hai SIM: Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Sử dụng dữ liệu → một thẻ SIM hoặc USIM và chọn Dữ liệu di động.

Làm thế nào để thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7?

Các mẫu máy một SIM: Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Sử dụng dữ liệu và chọn Dữ liệu di động.

Làm thế nào để thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7?

Lưu ý: Để thiết lập SIM hoặc USIM sử dụng mạng dịch vụ dữ liệu. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Quản lý SIM → Mạng dịch vụ dữ liệu và chọn một thẻ SIM hoặc USIM sử dụng dữ liệu.

Làm thế nào để thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ