Tôi muốn tạo thư mục cho các ứng dụng, tôi phải làm thế nào?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 05-03-2018
1 Trên màn hình Trang chính hoặc màn hình Ứng dụng, nhấn và giữ 1 ứng dụng và kéo nó đè lên 1 ứng dụng khác.
how-to-create-folder-for-apps-on-s9-s9plus1
2 Thả ứng dụng khi khung thư mục xuất hiện xung quanh ứng dụng. Một thư mục chứa những ứng dụng được chọn sẽ được tạo. Chạm vào Đặt tên thư mục để đặt tên phù hợp.
3 Để thêm nhiều ứng dụng, chọn CHỌN NHIỀU trên thư mục. Đánh dấu chọn vào các ứng dụng và chọn THÊM. Bạn cũng có thể thêm bằng cách kéo ứng dụng vào thư mục.

• Di chuyển ứng dụng từ 1 thư mục : Chạm và giữ ứng dụng rồikéo nó đến vị trí mới.        

• Xóa một thư mục : Chạm và giữ một thư mục và chọn Xóa. Chỉ thư mục đó bị xóa, các ứng dụng bên trong sẽ trở về màn hình ứng dụng.

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ