Cách cài đặt “Tin Nhắn Báo Cáo” trên Note 8

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Bạn vui lòng thao tác như sau:

1 Vào “Tin Nhắn”.
Cách để cài đặt “Tin nhắn báo cáo” trên Note 8 để biết chắc người nhận đã nhận tin?
2 Bấm phím tuỳ chọn 2 gạch bên trái theo ảnh minh hoạ.
Cách để cài đặt “Tin nhắn báo cáo” trên Note 8 để biết chắc người nhận đã nhận tin?
3 Chọn “Cài Đặt”.
Cách để cài đặt “Tin nhắn báo cáo” trên Note 8 để biết chắc người nhận đã nhận tin?
4 Đánh dấu vào ô “báo cáo chuyển tin” thì khi bạn gửi tin nhắn, nếu người bên kia nhận được tin nhắn của bạn thì máy của bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn báo cáo.
Cách để cài đặt “Tin nhắn báo cáo” trên Note 8 để biết chắc người nhận đã nhận tin?

Cảm ơn phản hồi của bạn