Chuyển Danh Bạ từ SIM vào Điện Thoại ở Galaxy Note 8.0

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Bạn vui lòng thao tác như sau:

1 Vào “Danh Bạ”.
Cách để chuyển Danh Bạ từ SIM vào Điện Thoại trên máy Galaxy Note 8.0 GT-N5100?
2 Bấm phím tuỳ chọn 2 gạch bên trái theo ảnh minh hoạ.
Cách để chuyển Danh Bạ từ SIM vào Điện Thoại trên máy Galaxy Note 8.0 GT-N5100?
3 Chọn dòng “Chép/ Xuất Danh Bạ”.
Cách để chuyển Danh Bạ từ SIM vào Điện Thoại trên máy Galaxy Note 8.0 GT-N5100?
4 Chọn “Chép vào từ sim”.
Cách để chuyển Danh Bạ từ SIM vào Điện Thoại trên máy Galaxy Note 8.0 GT-N5100?
5 Chọn “Tất cả” các số cần chép hoặc bạn có thể đánh dấu và chép những số quan trọng theo ý của mình.
Cách để chuyển Danh Bạ từ SIM vào Điện Thoại trên máy Galaxy Note 8.0 GT-N5100?
6 Kiểm tra lại thao tác sau khi đã thực hiện các bước trên.
Cách để chuyển Danh Bạ từ SIM vào Điện Thoại trên máy Galaxy Note 8.0 GT-N5100?

Cảm ơn phản hồi của bạn