Cách khắc phục sự cố trong khi cập nhật phần mềm

Ngày cập nhật gần nhất : 15-01-2022

Nếu bạn không thể cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất, đó có thể là do không có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về quản lý dữ liệu.

Xóa các ứng dụng bạn không sử dụng

Xóa ứng dụng bạn không sử dụng là cách đơn giản để giải phóng dung lượng lưu trữ trên thiết bị. Nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng và chọn Gỡ cài đặt. Bạn cũng có thể làm theo các bước dưới đây.

Chọn Ứng dụng Chọn Ứng dụng

Bước 1. Vào Cài đặt và chọn Ứng dụng.

Chọn ứng dụng để xóa khỏi danh sách Chọn ứng dụng để xóa khỏi danh sách

Bước 2. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa khỏi danh sách.

Gỡ cài đặt ứng dụng Gỡ cài đặt ứng dụng

Bước 3. Chọn Gỡ cài đặt.

Nhấn OK để xóa ứng dụng Nhấn OK để xóa ứng dụng

Bước 4. Nhấn OK để gỡ ứng dụng.

Đây là cách bạn có thể xóa bộ nhớ đệm và xóa các tệp tạm thời của ứng dụng.

Chọn Ứng dụng Chọn Ứng dụng

Bước 1. Vào Cài đặt và chọn Ứng dụng.

Chọn ứng dụng có bộ nhớ đệm cần xóa Chọn ứng dụng có bộ nhớ đệm cần xóa

Bước 2. Chọn ứng dụng có bộ nhớ đệm bạn muốn xóa.

Chọn Lưu trữ Chọn Lưu trữ

Bước 3. Chọn Lưu trữ.

Nhấn vào Xóa bộ nhớ đệm Nhấn vào Xóa bộ nhớ đệm

Bước 4. Nhấn vào Xóa bộ nhớ đệm.

Bạn cũng có thể xóa tất cả bộ nhớ đệm cùng một lúc bằng cách tối ưu hóa thiết bị. Hãy làm theo các bước dưới đây.

Pin và chăm sóc thiết bị Pin và chăm sóc thiết bị

Bước 1. Vào Cài đặt và chọn Chăm sóc pin và thiết bị.

Nhấn vào Tối ưu ngay Nhấn vào Tối ưu ngay

Bước 2. Nhấn vào Tối ưu ngay.

Nhấn Hoàn thành để kết thúc tối ưu hóa Nhấn Hoàn thành để kết thúc tối ưu hóa

Bước 3. Sau khi đã tối ưu hóa, nhấn vào Hoàn tất để kết thúc.

Lưu ý:

  • Cẩn thận không chọn Xóa dữ liệu. Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu liên quan đến ứng dụng.

Bằng cách tải dữ liệu lên đám mây, bạn có thể quản lý các tệp mà không phải lo lắng về việc không đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị. Nếu bạn không thể cập nhật phần mềm do thiếu dung lượng lưu trữ, hãy thử sử dụng Samsung Cloud. Bạn có thể tiếp tục sao lưu dữ liệu bằng cùng một phương pháp.

Chọn Tài khoản Samsung Chọn Tài khoản Samsung

Bước 1. Vào Cài đặt, và chọn Samsung account.

Chọn Samsung Cloud Chọn Samsung Cloud

Bước 2. Chọn Samsung Cloud.

Samsung Cloud Sao lưu dữ liệu Samsung Cloud Sao lưu dữ liệu

Bước 3. Chọn Sao lưu dữ liệu.

Chọn loại dữ liệu để tải lên Samsung Cloud Chọn loại dữ liệu để tải lên Samsung Cloud

Bước 4. Chọn loại dữ liệu để tải lên đám mây.

Chọn Sao lưu ngay Chọn Sao lưu ngay

Bước 5. Chọn Sao lưu ngay.

Lưu ý:

  • Bạn cần đăng nhập Samsung account để truy cập Samsung Cloud.
  • Nếu bạn bật Tự động sao lưu trong khi chuyển vùng Bước 4, thiết bị sẽ tự động sao lưu dữ liệu bạn đã chọn khi có kết nối với Internet.

Nếu bạn có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị nhưng không thể cập nhật phần mềm, bạn có thể thử cập nhật ở Chế độ an toàn.

Nhấn và giữ phím Giảm âm lượng và phím Bên Nhấn và giữ phím Giảm âm lượng và phím Bên

Bước 1. Nhấn và giữ phím Giảm âm lượngphím Bên.

 tắt nguồn thiết bị  tắt nguồn thiết bị

Bước 2. Chọn Tắt nguồn.

Nhấn và giữ phím Giảm âm lượng và phím Bên Nhấn và giữ phím Giảm âm lượng và phím Bên

Bước 3. Sau khi màn hình tắt, nhấn và giữ phím Giảm âm lượng và phím Bên cùng lúc.

Nhả phím Bên trong khi giữ phím Giảm âm lượng Nhả phím Bên trong khi giữ phím Giảm âm lượng

Bước 4. Khi logo Samsung xuất hiện trên màn hình, hãy nhả phím Bên, trong khi giữ phím Giảm âm lượng.

Thử cập nhật ở Chế độ an toàn Thử cập nhật ở Chế độ an toàn

Bước 5. Khi Chế độ an toàn xuất hiện ở góc dưới bên trái của màn hình, hãy nhả phím. Thử cập nhật ở Chế độ an toàn.

Bạn có thể chuyển từ Chế độ an toàn sang chế độ bình thường bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Bước 1. Nhấn và giữ phím Giảm âm lượng phím Bên

Bước 2. Chọn Khởi động lại

Chuyển từ Chế độ an toàn sang chế độ bình thường

Lưu ý:

  • Vị trí phím Âm lượng và phím Bên có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu thiết bị.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình và menu của thiết bị có thể thay đổi tùy theo kiểu thiết bị và phiên bản phần mềm.

Cách sử dụng ứng dụng Samsung Members

Nếu bạn đang gặp khó khăn với thiết bị di động, máy tính bảng hoặc thiết bị đeo Samsung của mình, bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi trong ứng dụng Samsung Members. Tìm hiểu thêm về cách gửi báo cáo lỗi.

Cảm ơn phản hồi của bạn