Sử dụng tính năng Vẽ tay AR trên Note10 thế nào?

Ngày cập nhật gần nhất : 30-06-2022

Bạn có thể tạo video vui nhộn bằng cách viết tay hoặc vẽ hình ảo trên khuôn mặt đối tượng hoặc bất cứ vị trí nào. Khi máy ảnh nhận dạng được khuôn mặt hoặc không gian, hình vẽ tay trên khuôn mặt sẽ di chuyển theo khuôn mặt khi khuôn mặt chuyển động, và hình vẽ tay trong khoảng không sẽ được cố định ở cùng một vị trí ngay cả khi máy ảnh di chuyển.

1 Mở ứng dụng Máy ảnh và chạm vào Video trong danh sách chế độ chụp.
2 Chạm vào Biểu tượng AR Doodle và chọn chế độ mong muốn. Khi máy ảnh nhận dạng đối tượng, khu vực nhận dạng sẽ xuất hiện trên màn hình.

• Khuôn mặt: Hình vẽ tay trên khuôn mặt.

• Mọi nơi: Vẽ hình vẽ tay ở bất cứ nơi nào máy ảnh quét đến.

Nhận dạng khuôn mặt cậu bé trên xích đu của máy ảnh Note10

*Hình ảnh này chỉ là hình minh họa bằng tiếng Anh, ứng dụng sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ bạn cài đặt.

3 Viết hoặc vẽ trong vùng nhận dạng. Nếu bạn chạm vào Biểu tượng Ghi và sau đó bắt đầu vẽ, bạn có thể ghi lại thao tác khi mình đang vẽ.
vẽ lên hình ảnh khuôn mặt của một cậu bé trên xích đu bằng Note10

*Hình ảnh này chỉ là hình minh họa bằng tiếng Anh, ứng dụng sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ bạn cài đặt.

4 Chạm vào Biểu tượng Ghi để quay video.
5 Chạm vào Biểu tượng Dừng để dừng quay video. Bạn có thể xem và chia sẻ video trong Thư viện.

Cảm ơn phản hồi của bạn