Hướng dẫn sử dụng Đa cửa sổ động

Ngày cập nhật gần nhất : 23-02-2021

Bạn có muốn tìm kiếm thứ gì đó trong khi đang xem video không? Bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ ứng dụng để sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc sau khi kích hoạt tùy chọn trong bảng cạnh phải. Đa cửa sổ cho phép bạn chạy tối đa ba ứng dụng cùng lúc trong chế độ chia đôi màn hình. Bạn cũng có thể chạy nhiều ứng dụng cùng lúc trong chế độ xem cửa sổ pop-up.

Đa cửa sổ động

Đa cửa sổ cho phép hỗ trợ chia đôi trên/dưới và trái/phải để nâng cao trải nghiệm đa tác vụ với các ứng dụng hạn chế. Nó cho phép bạn chạy tối đa ba ứng dụng cùng một lúc và cung cấp cho bạn các tùy chọn: Chế độ xem chia đôi màn hình và Chế độ xem pop-up.

Multi-active windows

Chia màn hình: Trên/Dưới

Left/Right

Chia màn hình: Trái/Phải

Hướng dẫn sử dụng
ⓐ Giao diện chia.
ⓑ Thay đổi vị trí (chỉ 2 màn hình). 
ⓒ Lưu bố cục hiện tại trên bảng ở cạnh. 

Hai ứng dụng giống nhau có thể được mở trong các cửa sổ khác nhau, như chúng ta gọi là Multi-instance. Các ứng dụng hỗ trợ là Internet, Tập tin của tôi, Samsung Notes và MS Office.

Edge panel

Bạn có thể nhanh chóng truy cập các ứng dụng và tính năng yêu thích của mình. Thêm các ứng dụng thường dùng vào bảng ở cạnh để khởi chạy chúng cùng lúc ở chế độ xem chia đôi màn hình chỉ với một lần nhấn.

Cách thêm cặp ứng dụng trên bảng ở cạnh
Bước 1. Trong giao diện chia đôi màn hình, hãy nhấn vào các vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng.
Bước 2. Nhấn vào biểu tượng 'Thêm cặp ứng dụng' (ⓒ).

Các ứng dụng bạn đang sử dụng ở chế độ xem chia đôi màn hình sẽ được lưu trên bảng điều khiển dưới dạng một cặp ứng dụng.

Lưu ý: 

  • Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.
  • Một số tính năng có thể không khả dụng trên Màn hình ngoài.
  • Màn hình ngoài hỗ trợ 2 cấu hình đa cửa sổ (Trên/Dưới).
  • Không hỗ trợ 2 cửa sổ ở phía dưới hoặc bên trái.
  • Nếu bảng ở cạnh không hiển thị, hãy vào Cài đặt, chạm vào Màn hình > Màn hình cạnh, sau đó chạm vào công tắc Bảng ở cạnh để kích hoạt.

Chế độ xem chia đôi màn hình

Cách chạy nhiều ứng dụng
Bước 1. Nhấn vào nút Gần đây để mở danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây.
Bước 2. Vuốt sang trái hoặc phải, chạm vào biểu tượng của ứng dụng, sau đó chạm vào Mở ở chế độ xem chia đôi màn hình. Ứng dụng đã chọn sẽ khởi chạy ở chế độ xem chia đôi màn hình.
Bước 3.
Trên cửa sổ khác, vuốt sang trái hoặc phải để chọn một ứng dụng khác để khởi chạy.

Để khởi chạy các ứng dụng không có trong danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây, hãy nhấn vào nút Quay lại và chọn một ứng dụng.

Khởi chạy ứng dụng từ bảng ở cạnh
Bước 1. Trong khi sử dụng một ứng dụng, hãy kéo tay cầm của bảng ở cạnh về phía giữa màn hình.
Bước 2. Chạm và giữ một ứng dụng, kéo nó sang trái, sau đó thả nó vào "Thả vào đây".

Ứng dụng đã chọn sẽ khởi chạy ở chế độ xem chia đôi màn hình.

Lưu ý: Bạn có thể đặt để khởi chạy ứng dụng ở chế độ xem chia đôi màn hình bằng cách chạm vào ứng dụng đó một lần. Nhấn vào biểu tượng 'Bút chì' và nhấn Tùy chọn khác (ba chấm dọc). Sau đó, chạm vào Chạm bên dưới Mở ở chế độ xem chia đôi màn hình. Nếu bạn nhấn vào công tắc Hiển thị ứng dụng gần đây để kích hoạt, bạn có thể khởi chạy các ứng dụng được sử dụng gần đây trong chế độ xem chia đôi màn hình từ bảng ở cạnh.

Chế độ Pop-up

Pop-up view

Pop-up

Cách khởi chạy nhiều ứng dụng
Bước 1.
Nhấn vào nút Gần đây để mở danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây.
Bước 2. Vuốt sang trái hoặc phải, chạm vào biểu tượng của ứng dụng, sau đó chạm vào Mở trong chế độ pop-up

Nếu bạn nhấn vào nút Trang chủ trong khi sử dụng cửa sổ pop-up, cửa sổ sẽ được thu nhỏ và hiển thị dưới dạng biểu tượng ứng dụng. Để sử dụng lại cửa sổ bật lên, hãy nhấn vào biểu tượng ứng dụng.

Khởi chạy ứng dụng từ bảng ở cạnh
Bước 1. Kéo tay cầm bảng ở cạnh về phía giữa màn hình.
Bước 2. Chạm và giữ một ứng dụng, kéo nó sang trái, sau đó thả nó vào "Thả vào đây".

Ứng dụng đã chọn sẽ khởi chạy trong chế độ xem pop-up.

Đa tác vụ: Kéo & Thả

Bạn có thể chia sẻ nội dung giữa các ứng dụng khác nhau bằng cách kéo và thả. Và, ảnh chụp màn hình tức thì có thể được chia sẻ bằng cách chụp nhiều cửa sổ lại với nhau.

Drag and Drop

① Bộ sưu tập vào Tin nhắn        ② Chia màn hình

Lưu ý:

  • Các ứng dụng hỗ trợ: Bộ sưu tập, Internet, Tin nhắn, Tập tin của tôi, Samsung Notes, MS Office, MS Outlook, OneDrive, WhatsApp (Chỉ văn bản), Line (Văn bản, hình ảnh), v.v.
  • Danh sách ứng dụng được hỗ trợ có thể thay đổi theo khu vực và quốc gia.
  • Ở chế độ ngang của màn hình ngoài, đa cửa sổ và bảng ở cạnh không khả dụng.
  • Cần có kết nối mạng để mở đồng thời hai ứng dụng như Word và PPT từ ứng dụng Office bằng tính năng Kéo & Thả.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình thiết bị và menu có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu thiết bị và phiên bản phần mềm.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn