Cách sử dụng tiện ích Chia Sẻ Nhanh trên điện thoại Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

Chia sẻ nhanh là công cụ hỗ trợ bạn chia sẻ nhanh dữ liệu, hình ảnh và video cho người dùng Samsung khác ở gần bạn một cách dễ dàng mà không cần kết nối mạng. Bạn có thể chia sẻ tối đa cho 5 thiết bị cùng lúc.

 

Lưu ý:

- Nếu bạn đang sử dụng Chia sẻ kết nối Internet, Wi-Fi Direct hoặc Smart View thì bạn sẽ không thể dùng Chia sẻ nhanh.

- Thiết bị gửi và nhận phải hỗ trợ hệ điều hành Android 10 và Wifi Direct.

- Wifi phải được bật trong quá trình chia sẻ.

 

Các bước sử dụng Chia sẻ nhanh như sau:

1 Trên thiết bị nhận, vuốt bảng điều khiển từ trên xuống và trượt qua trái.
link-sharing-1
2 Chọn "Chia sẻ nhanh".Bạn có thể tùy chọn cho phép những người ở gần gửi file cho bạn: Chỉ danh bạ (cùng sử dụng Samsung Social) hoặc "Mọi người".
link-sharing-2
3 Trên thiết bị gửi, truy cập vào "Bộ sưu tập" –> Chọn hình ảnh, video muốn chia sẻ -> Bấm phím "Chia sẻ" ở phía dưới màn hình –> Chọn vào biểu tượng "Chia sẻ nhanh".
link-sharing-3
4 Chọn thiết bị muốn chia sẻ. Lưu ý: màn hình thiết bị nhận phải đang bật.
link-sharing-4
5 Trên thiết bị nhận, chọn "Chấp nhận" để cho phép gửi file. Nếu bạn gửi nhiều file cùng lúc thì có thể xem tiến trình gửi bằng cách vuốt xuống từ bảng thông báo.
link-sharing-5

Cảm ơn phản hồi của bạn