Giới thiệu tính năng Tin nhắn trực tiếp

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Tin nhắn trực tiếp (Live Message) cho phép người dùng tạo và chia sẻ hình ảnh động viết tay chứa biểu tượng cảm xúc và nội dung tạo bởi thao tác viết tay của chính họ.

Giới thiệu tính năng Tin nhắn trực tiếp

※ Danh sách ứng dụng nhắn tin trực tuyến hỗ trợ Live Message có thể khác tùy vào quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các ứng dụng tin nhắn trực tuyến lớn đang hỗ trợ tính năng GIF Animation gồm: WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, QQ Mobile, Kakao Talk, Line, etc

Cảm ơn phản hồi của bạn