Thư mục Bảo mật là gì?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020
1

Thư mục bảo mật bảo vệ các nội dung cá nhân của bạn như hình ảnh, ghi chú và ứng dụng, không để người khác truy cập vào. Nó bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn ở một khu vực bảo mật riêng biệt, ngay cả khi thiết bị của bạn đã mở khóa màn hình. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị bằng cách tạo bản sao của ứng dụng nằm riêng biệt trong Thư mục bảo mật.


Dữ liệu và các ứng dụng nằm trong Thư mục Bảo mật sẽ không thể chuyển được sang thiết bị khác. Việc tự chỉnh sửa hệ điều hành hay điều chỉnh phần mềm sẽ làm cho Thư mục Bảo mật tự động khóa lại và bạn sẽ không thể truy cập vào nó được nữa. Trước khi lưu bất kỳ dữ liệu nào vào Thư mục Bảo mật, đảm bảo bạn đã  sao lưu một bản dữ liệu đến vị trí khác mà bạn mong muốn.

Lưu ý quan trọng về Thư mục Bảo mật

 

Thư mục Bảo mật là nơi lưu trữ độc lập, bảo mật, tách biệt khỏi bất kỳ dạng truy cập nào. Người dùng không thể truy cập, sao chép hay truyền dữ liệu được chứa trong Thư mục Bảo mật, bào gồm qua USB hay qua Wi-Fi Direct, trừ trường hợp sử dụng phương pháp được cho phép như "Chuyển ra khỏi Thư mục Bảo mật". 

 

Nếu bạn đã can thiệp 'root' thiết bị hay cài đặt phần mềm không chính hãng, Thư mục Bảo mật sẽ tự động khóa để ngăn việc truy cập trái phép và bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng các ứng dụng và dữ liệu chứa trong "Thư mục Bảo mật" nữa. Tính năng này giúp bảo vệ các dữ liệu khỏi bị sao chép ra ngoài thông qua các truy cập trái phép nhưng sẽ là điểm hạn chế nếu các dữ liệu này là phiên bản duy nhất bạn có. Do đó, vui lòng sao lưu các dữ liệu quan trọng của bạn lên các bộ nhớ ngoài như máy tính cá nhân trước khi bạn chuyển nó vào Thư mục Bảo mật. 

 

Xin cũng lưu ý thêm, Thư mục Bảo mật chỉ khả dụng trên các thiết bị có phiên bản hệ điều hành từ Android Nougat 7.0 trở lên. 

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn