Các biện pháp tiện lợi để mở khóa thiết bị A6/A6+

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bây giờ việc mở khóa thiết bị của bạn đã trở nên dễ dàng hơn với nhận diện khuôn mặt. Để sử dụng, bạn chỉ cần cầm điện thoại ở tư thế chụp selfie và tính năng này đã sẵn sàng giúp bạn mở khóa.

face-unlock

Cảm ơn phản hồi của bạn