Làm gì khi thiết bị chỉ hỗ trợ soạn tin nhắn với 70 kí tự?

Ngày cập nhật gần nhất : 13-06-2022

Bạn vui lòng thao tác như sau: Cài đặt > Nhiều hơn > Quản lý ứng dụng > Tất cả > tìm ứng dụng Tin nhắn và chọn Xóa dữ liệu.

Sau đó thoát ra và đợi khoảng 5s và vào ứng dụng Tin nhắn kiểm tra lại.

Việc xóa dữ liệu này có thể làm mất một vài tin nhắn.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn