Khắc phục hiện tượng Recovery Mode

Ngày cập nhật gần nhất : 18-09-2020
1 Gắn sim vào điện thoại. Trên màn hình Recovery Mode, chọn "Try Again". Đợi đến khi màn hình đen xuất hiện.
2 Dùng một điện thoại khác gọi vào điện thoại bị lỗi. Nhấn chấp nhận cuộc gọi.
3 Kéo thanh thông báo từ trên xuống. Chọn biểu tượng cài đặt.
4 Nhập mật mã mở khóa màn hình.
5 Trong mục Cài đặt, chọn "Cập nhật phần mềm". Chọn "Tải về và cài đặt". Chọn "Cài đặt ngay".
6 Nâng cấp phần mềm.

- Nếu phần mềm được cập nhật thành công, điện thoại sẽ hiển thị màn hình như bình thường.

- Nếu điện thoại vẫn hiển thị màn hình đen, vui lòng thực hiện lại bước 1-6 hoặc gọi Tổng đài Miễn phí 24/7 1800-588-889.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page