Tính năng Luôn bật mặt đồng hồ

Ngày cập nhật gần nhất : 22-09-2020
1

Với tính năng Luôn bật mặt đồng hồ, bạn không cần nhấn nút hay xoay vòng bezel trên Galaxy Watch hoặc đồng hồ Gear để hiển thị thời gian. Cài đặt để màn hình luôn hiển thị để bạn xem thời gian vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Kim giây luôn chạy cũng đã được thêm vào một số mặt đồng hồ để tăng độ chân thật. Sử dụng tính năng Luôn bật mặt đồng hồ sẽ tăng đáng kể năng lượng tiêu thụ. 

 

Để tắt hoặc mở tính năng Luôn bật mặt đồng hồ, mở Cài đặt trên đồng hồ của bạn, chọn Mặt đồng hồ, chọn Luôn bật đồng hồ để tắt hoặc mở tính năng này.

 

 

Lưu ý: Các thiết bị sẽ luôn có các tùy chọn mặt đồng hồ cài đặt sẵn nhưng bạn cũng có thể tải thêm về thông qua ứng dụng Samsung Galaxy Wearable hoặc Samsug Galaxy Watch trên iOS.

Cảm ơn phản hồi của bạn