Các điểm khác biệt của Samsung DeX với Mirroring & Side Sync

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

 

Samsung DeX hỗ trợ chức năng thao tác với smartphone trên màn hình lớn bằng cách kết nối smartphone tới 1 màn hình ngoài và chuột/bàn phím.

Ý tưởng là để mang đến “Trải nghiệm tương tự PC” để người dùng cảm thấy như đang dùng PC mặc dù họ đang dùng smartphone.

 

Khác biệt so với Mirroring

Khác biệt so với Mirroring

Tên chức năng

Giải thích

Mirroring

 

Hiển thị màn hình tương tự smartphone trên màn hình ngoài (Nó hiển thị giao diện của điện thoại lên màn hình lớn)

 

Samsung DeX

 

Hiển thị giao diện như máy tính bàn (từ giao diện Android -> giao diện Desktop)

 

Khác biệt so với Side Sync

Khác biệt so với Side Sync

Tên chức năng

Giải thích

Side Sync

 

Hiển thị màn hình smartphone lên máy tính dưới dạng cửa sổ. Mục đích là để thao tác trên điện thoại song song với máy tính hoặc chuyển file

 

Samsung DeX

 

Cung cấp trải nghiệm “như PC” dù không có PC bằng cách kết nối smartphone đến màn hình ngoài và chuột/bàn phím

 

Thông báo xuất hiện khi kết nối Galaxy S8/S8+ qua cáp HDMI cho phép người dùng chọn giữa mirroring và DeX.

Cảm ơn phản hồi của bạn