Làm thế nào để mở khóa màn hình với Bixby Voice?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 21-03-2018

Bạn có thể mở khóa màn hình bằng cách nói mật mã bằng giọng nói cho Bixby Voice.

• Thiết bị của bạn có thể được mở khóa bởi người khác nếu họ nói đúng mật mã.

• Mật mã giọng nói ít bảo mật hơn so với Mẫu hình, PIN hoặc Mật mã chữ.

unlockscreenbixbyvoice1
1 Trên màn hình Bixby Home, chọn Nhiều hơn.
2 Chọn Cài đặt.
3 Chọn Mở khóa bằng giọng nói.
4 Mở khóa màn hình bằng phương pháp đặt trước. Nếu bạn chưa đặt phương pháp nào, vui lòng tạo.
unlockscreenbixbyvoice2
5 Đọc hướng dẫn trên màn hình và chọn TIẾP.
6 Chọn biểu tượng Bixby Voice và đọc mật mã.
7 Chọn biểu tượng Bixby Voice và đọc mật mã.

Nếu bạn nói với Bixby Voice khi màn hình đang khóa, Bixby Voice sẽ yêu cầu bạn đọc mật mã bằng giọng nói. Đọc mật mã để mở khóa màn hình.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến văn phòng CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ