Phải làm gì để nhìn thấy thanh điều hướng và phím Home khi dùng ứng dụng?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Nút Home và thanh điều hướng có thể biến mất khi dùng các ứng dụng hoặc tính năng nhất định.

 

Để nhìn thấy phím Home và thanh điều hướng khi đang xem video toàn màn hình, bạn có thể kéo từ cạnh dưới màn hình lên và nhấn mạnh vào khu vực phím Home để sử dụng. Hoặc bạn có thể nhấn trực tiếp vị trí phím Home để dùng ngay cả khi không nhìn thấy thanh điều hướng. 

Phải làm gì để nhìn thấy thanh điều hướng và phím Home khi dùng ứng dụng?

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page