Không tìm thấy thanh điều hướng và phím Home

Ngày cập nhật gần nhất : 26-12-2022

Phím Home và thanh điều hướng trên màn hình thiết bị Galaxy có thể biến mất khi đang sử dụng các ứng dụng hoặc vài tính năng nhất định.

Để tìm thấy phím Home và thanh điều hướng khi đang xem video toàn màn hình hoặc đang sử dụng một ứng dụng nào đó toàn màn hình, bạn có thể vuốt từ cạnh dưới màn hình và nhấn mạnh vào khu vực phím Home để sử dụng. Hoặc bạn có thể nhấn trực tiếp vị trí phím Home để sử dụng ngay cả khi không tìm thấy thanh điều hướng.

no_home_button_found

Cảm ơn phản hồi của bạn