Cài đặt báo thức bằng giọng nói cho Bixby

Ngày cập nhật gần nhất : 04-07-2022

 

Bạn có thể bắt đầu trò chuyện mà không cần phải nhấn và giữ phím Bixby. Đăng ký giọng nói của bạn để Bixby Voice có thể chạy khi bạn nói “Hi Bixby”.

voicewakeupbixby
1 Nhấn phím Bixby để vào Bixby Home. Ở Bixby Home, chọn Nhiều hơn.
2 Chọn Cài đặt.
3 Đi đến Đánh thức bằng giọng nói và chọn công tắc để kích hoạt nó.
4 Chọn biểu tượng Bixby Voice và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt. Giờ bạn có thể nói “Hi Bixby”, và khi thiết bị đã bắt được âm thanh, hãy ra câu lệnh mong muốn.

Cảm ơn phản hồi của bạn