Cách quản lý hình ảnh/video được lưu trữ trên Galaxy Note 5

Ngày cập nhật gần nhất : 22-06-2022

Có thể tiết kiệm không gian lưu trữ trên thiết bị bằng cách di chuyển hình ảnh, video, và các tập tin khác để lưu trữ đám mây Google Drive ™.

 

Màn hình và các thiết lập có sẵn có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ không dây và phiên bản phần mềm.  

Di chuyển tập tin đa phương tiện:

 

Thiết bị không hỗ trợ khe gắn thẻ nhớ microSD™. Lưu trữ bên ngoài có sẵn thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây.

Bước 1:   Từ màn hình Chính, chạm vào Ứng dụng  Apps Icon.

Bước 2:   Chạm vào Files của bạnIcon_MyFiles.png.

Lưu ý: Biểu tượng File của bạn có thể được đặt trong thư mục Samsung hay Tools.

Bước 3:   Chạm vào Bộ nhớ thiết bị Icon_MyFiles_DeviceStorage.png.

 

Bước 4:   Mở thư mục chứa các hình ảnh muốn di chuyển. Bảng dưới đây hướng dẫn đến thư mục nơi mà tập tin đa phương tiện được lưu trữ:

Tập tin đa phương tiện lưu từ:

Vị trí bộ nhớ

Trình duyệt

Download

Máy ảnh

DCIM > Camera

Video

Videos or DCIM > Camera

Ảnh chụp màn hình

DCIM > Screenshots

 

Bước 5:   Chạm và giữ một hình ảnh muốn di chuyển, và sau đó đánh dấu chọn vào hộp kiểm cho những hình ảnh bổ sung.


MyFiles_Select.jpg

Bước 6:   Chạm vào Nhiều hơn > Di chuyển hoặc Sao chép.

Bước 7:   Chạm vào Google Drive Icon_MyFiles_GoogleDrive.png.

 

Lưu ý: Cần phải đăng nhập tài khoản Google™ Account nếu nó không sẵn sàng.

 

Bước 8:   Chọn một thư mục, hoặc chạm vào TẠO THƯ MỤC để tạo thư mục mới cho những tập tin này.

 

Bước 9:   Chạm vào CHUYỂN ĐẾN ĐÂY hoặc DÁN Ở ĐÂY.

 

 

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn