S8/S8+ chớp & có đường đen khi ghi hình

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Đây là hiện tượng bình thường liên quan đến độ chớp của nguồn sáng xảy ra khi nguồn sáng phát sáng bằng cách chớp tắt liên tục, tần số chớp tắt của đèn đến camera. Hiện tượng chớp tắt này chủ yếu thường thấy ở tốc độ chụp 1/120 trở lên và nó là đặc điểm của cảm biến CMOS. Đây không phải là lỗi sản phẩm.

 

Đặc biệt, vì tốc độ khung hình của tính năng quay chậm là 240 khung/giây, bạn có thể thấy lỗi chớp tắt dễ hơn. Đây là hoạt động bình thường xảy ra trên tất cả máy ảnh dùng cảm biến CMOS và nó được hình thành bởi thông số gốc của cảm biến CMOS.

S8/S8 plus chớp và có đường đen khi ghi hình trong nhà hoặcdưới đèn huỳnh quang

Cảm ơn phản hồi của bạn