Dịch vụ Hỗ trợ từ xa là gì?

Dịch vụ Hỗ trợ từ xa mang đến trợ giúp trực tiếp giữa Khách hàng và Kỹ thuật viên qua kết nối Internet. Dễ dàng, an toàn và tiết kiệm thời gian quý báu cho Khách hàng.

Làm thế nào để sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ từ xa?

Tính năng bảo mật

Dịch vụ Hỗ trợ từ xa là gì?

Dịch vụ Hỗ trợ từ xa mang đến trợ giúp trực tiếp giữa Khách hàng và Kỹ thuật viên qua kết nối Internet. Dễ dàng, an toàn và tiết kiệm thời gian quý báu cho Khách hàng.

Làm thế nào để sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ từ xa?

Smart TV – Dịch vụ Hỗ trợ từ xa 24/7

 • Thiết bị có phải kết nối mạng Internet hay không?

  Có. Để Kỹ thuật viên Samsung có thể truy cập và điều khiển, thiết bị của bạn cần phải kết nối với một mạng tốc độ cao và ổn định. Nếu thiết bị của bạn không thể truy cập internet hoặc kết nối mạng của bạn không ổn định hoặc chậm, bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn không thể kết nối với dịch vụ Hỗ trợ từ xa.
 • Có, hệ thống Hỗ trợ từ xa sử dụng kết nối an toàn giữa thiết bị và máy chủ của chúng tôi. Tất cả thông tin sẽ được lưu trữ trên máy chủ Samsung và không có công ty thứ ba nào có thể truy cập. Không có thông tin không cần thiết hoặc chương trình độc hại có thể gửi cho thiết bị của bạn.
 • Không, hệ thống Hỗ trợ từ xa chỉ cho phép Samsung kết nối đến thiết bị của bạn trong một phiên làm việc duy nhất. Một khi kết nối bị ngắt Samsung không thể kết nối lại khi không có mã PIN mới được bạn cung cấp. Tắt TV cũng sẽ ngắt dịch vụ Quản lý từ xa ngay lập tức.
 • Có, Kỹ thuật viên Samsung có thể xem hình ảnh đang hiển thị. Thông qua đó, Kỹ thuật viên có thể xác định được vấn đề gây ra bởi ngoại vi hay bản thân thiết bị. Ví dụ: Nếu Kỹ thuật viên kết nối đến TV và thấy một đường kẻ trên màn hình, điều đó cho biết đường kẻ này do nguồn phát, chứ không phải lỗi TV. Nếu Kỹ thuật viên không thể thấy đường kẻ, thì lỗi phát sinh có thể từ bản thân TV.
 • Không, dịch vụ Hỗ trợ từ xa được cung cấp miễn phí cho Khách hàng của chúng tôi. Samsung mong muốn cung cấp cho Khách hàng những hỗ trợ tốt nhất cho các sản phẩm của chúng tôi. Hệ thống Hỗ trợ từ xa chỉ là một dịch vụ bổ sung chúng tôi đang cung cấp cho Khách hàng.
 • Khi đã kết nối, Kỹ thuật viên có thể điều khiển thiết bị như thể họ đang đứng trước thiết bị. Nếu bạn cần kết nối dịch vụ Hỗ trợ từ xa lần nữa, Kỹ thuật viên có thể nhanh chóng khảo sát cài đặt nào đã được thay đổi từ Kết nối trước đó.
 • Kỹ thuật viên Samsung có thể nhìn thấy bạn thông qua camera tích hợp nhưng chỉ khi họ đang truy cập vào một ứng dụng có sử dụng camera (Skype, ứng dụng Camera, v.v). Kỹ thuật viên Samsung sẽ không bao giờ truy cập vào các ứng dụng loại này trừ khi họ được yêu cầu để kiểm tra chức năng ứng dụng cụ thể. Bạn có thể tắt máy ảnh để ngăn chặn các kỹ thuật viên nhìn thấy bạn. Không có cách nào Kỹ thuật viên truy cập vào camera tích hợp trên thiết bị mà bạn không biết.
 • Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân dành cho Khách hàng, Samsung khuyến nghị Khách hàng chỉ nên sử dụng ứng dụng và đường dẫn kết nối cuộc gọi được Samsung ủy quyền và cung cấp để trò chuyện với Kỹ thuật viên.
 • Để có thể chẩn đoán vấn đề mà sản phẩm của Khách hàng gặp phải có thực sự bị lỗi kỹ thuật hay không và sau đó chuẩn bị chính xác loại linh kiện để thay thế. Như vậy, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành yêu cầu dịch vụ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn cho bạn.

Làm thế nào để sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ từ xa?

Sản phẩm điện tử gia dụng – Dịch vụ Hỗ trợ từ xa 24/7

 • Thiết bị có phải kết nối mạng Internet hay không?

  Có. Để Kỹ thuật viên Samsung có thể truy cập và điều khiển, thiết bị của bạn cần phải kết nối với một mạng tốc độ cao và ổn định. Nếu thiết bị của bạn không thể truy cập internet hoặc kết nối mạng của bạn không ổn định hoặc chậm, bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn không thể kết nối với dịch vụ Hỗ trợ từ xa.
 • Có, hệ thống Hỗ trợ từ xa sử dụng kết nối an toàn giữa thiết bị và máy chủ của chúng tôi. Tất cả thông tin sẽ được lưu trữ trên máy chủ Samsung và không có công ty thứ ba nào có thể truy cập. Không có thông tin không cần thiết hoặc chương trình độc hại có thể gửi cho thiết bị của bạn.
 • Không, hệ thống Hỗ trợ từ xa chỉ cho phép Samsung kết nối đến thiết bị của bạn trong một phiên làm việc duy nhất. Một khi kết nối bị ngắt Samsung không thể kết nối lại khi không có mã PIN mới được bạn cung cấp.
 • Không, hệ thống Hỗ trợ từ xa chỉ cho phép Samsung kết nối đến thiết bị của bạn trong một phiên làm việc duy nhất. Một khi kết nối bị ngắt Samsung không thể kết nối lại khi không có mã PIN mới được bạn cung cấp. Tắt TV cũng sẽ ngắt dịch vụ Quản lý từ xa ngay lập tức.
 • Không, dịch vụ Hỗ trợ từ xa được cung cấp miễn phí cho Khách hàng của chúng tôi. Samsung mong muốn cung cấp cho Khách hàng những hỗ trợ tốt nhất cho các sản phẩm của chúng tôi. Hệ thống Hỗ trợ từ xa chỉ là một dịch vụ bổ sung chúng tôi đang cung cấp cho Khách hàng.
 • Khi đã kết nối, Kỹ thuật viên có thể điều khiển thiết bị như thể họ đang đứng trước thiết bị. Nếu bạn cần kết nối dịch vụ Hỗ trợ từ xa lần nữa, Kỹ thuật viên có thể nhanh chóng khảo sát cài đặt nào đã được thay đổi từ Kết nối trước đó.
 • Kỹ thuật viên Samsung có thể nhìn thấy bạn thông qua camera tích hợp nhưng chỉ khi họ đang truy cập vào một ứng dụng có sử dụng camera (Skype, ứng dụng Camera, v.v). Kỹ thuật viên Samsung sẽ không bao giờ truy cập vào các ứng dụng loại này trừ khi họ được yêu cầu để kiểm tra chức năng ứng dụng cụ thể. Bạn có thể tắt máy ảnh để ngăn chặn các kỹ thuật viên nhìn thấy bạn. Không có cách nào Kỹ thuật viên truy cập vào camera tích hợp trên thiết bị mà bạn không biết.
 • Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân dành cho Khách hàng, Samsung khuyến nghị Khách hàng chỉ nên sử dụng ứng dụng và đường dẫn kết nối cuộc gọi được Samsung ủy quyền và cung cấp để trò chuyện với Kỹ thuật viên.
 • Để có thể chẩn đoán vấn đề mà sản phẩm của Khách hàng gặp phải có thực sự bị lỗi kỹ thuật hay không và sau đó chuẩn bị chính xác loại linh kiện để thay thế. Như vậy, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành yêu cầu dịch vụ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn cho bạn.