Tải/Xoá ứng dụng Smart TV

Ngày cập nhật gần nhất : 02-06-2022
manageapps2

Tải thêm ứng dụng cho TV

1 Nhấn phím Home di chuyển qua trái đến mục Apps.
manageapps4
2 Di chuyển đến hình tìm kiếm ở góc phải và nhập tên ứng dụng cần tìm.
3 Chọn ứng dụng và chọn Cài đặt.

Xóa ứng dụng cho TV

1 Nhấn phím Home di chuyển qua trái đến mục Apps.
manageapps4
2 Di chuyển Ứng dụng muốn gỡ và nhấn giữ phím OK (Phím hình tròn chính giữa) cho đến khi một bảng thông tin hiện ra.
manageapps4
3 Chọn Xoá.

Cảm ơn phản hồi của bạn