"Tìm kiếm bằng giọng nói" tiếng Việt trong ứng dụng Youtube

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Biểu tượng micro trong ứng dụng Youtube cho phép bạn tìm kiếm những nội dung có trên Youtube bằng giọng nói. Hiện tại đã có hỗ trợ tiếng Việt.

Ngôn ngữ tìm kiếm giọng nói sẽ tuỳ thuộc vào ngôn ngữ menu của ứng dụng Youtube và sẽ được tự động đồng bộ hóa với ngôn ngữ Menu đang hiển thị trên TV.

Nếu ngôn ngữ của TV không được Youtube hỗ trợ, mặc đinh ngôn ngữ sẽ là tiếng Anh.

Áp dụng cho Samsung Smart TV 2019 những kiểu máy có điều khiển thông minh. (RU7200 và RU7400 trở lên).

1 Trong ứng dụng Youtube, bạn chọn biểu tượng hình bánh răng cưa, Cài đặt, Ngôn ngữ.
vnmeseutube1
2 Chọn ngôn ngữ mong muốn trong danh sách, tại đây chọn tiếng Việt.
vnmeseutube2

Hướng dẫn sử dụng tính năng tìm kiếm giọng nói trong Youtube

1 Chọn biểu tượng hình kính lúp tìm kiếm.
vnmeseutube3
2 Chọn biểu tượng hình micro sau đó đợi cửa sổ tìm kiếm xuất hiện.
vnmeseutube4
3 Cửa sổ tìm kiếm xuất hiện.
vnmeseutube5
4 Nhấn giữ phím MIC trên điều khiển thông minh và nói nội dung cần tìm kiếm.
5 Nội dung tìm kiếm sẽ được hiển thị trên trang.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn