TV tự chuyển cài đặt hình ảnh về mặc định/hiện quảng cáo?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

TV tự chuyển cài đặt về hình ảnh mặc định hoặc hiện quảng cáo Samsung nguyên nhân là do TV đang được cài đặt ở chế độ cửa hàng để phát những quảng cáo. Vì vậy, bạn cần chuyển chế độ sử dụng tại nhà theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào Menu -> Tổng Quát -> Trình quản lý hệ thống -> Chế độ sử dụng.

homeusage1

Bước 2: Chọn chế độ sử dụng là Chế độ nhà.

Nhập mã pin mặc định 0000.

homeusage2

Cảm ơn phản hồi của bạn