Cách kết nối loa thanh HW-H751 với loa siêu trầm (subwoofer)

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Để kết nối loa thanh với loa siêu trầm không dây, bạn vui lòng thao tác như sau:

1 Kết nối nguồn điện cho cả loa thanh và loa siêu trầm.
subwoofer-connection1
2 Nhấn và giữ phím "ID SET” trên loa siêu trầm trong 5 giây.

Đèn báo STANDBY sẽ tắt và đèn báo LINK sẽ chớp tắt nhanh.

subwoofer-connecting
3 Nhấn và giữ vào phím “MUTE” trên điều khiển trong 5 giây khi loa thanh vẫn đang trong chế độ Chờ.
4 Khởi động lại loa thanh.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn