Hướng dẫn cài đặt định dạng âm thanh trên TV

Ngày cập nhật gần nhất : 08-09-2020

Để kết nối nhiều thiết bị với TV của bạn, có hai loại, Đầu vào và Đầu ra, nên được xem xét. Thiết bị đầu vào truyền âm thanh đến TV của bạn. Chúng bao gồm đầu phát Blu-ray, bảng điều khiển trò chơi và hộp giải mã tín hiệu. Thiết bị đầu ra nhận âm thanh từ TV. Chúng bao gồm loa âm thanh vòm, loa thanh và tai nghe. Tùy thuộc vào loại thiết bị, định dạng âm thanh chính xác phải được chọn. Trước khi thiết lập, hãy xem xét các thiết bị của bạn, chức năng và phương thức kết nối để chọn định dạng chính xác.

Cài đặt định dạng âm thanh đầu ra kỹ thuật số

Cài đặt Định dạng âm thanh đầu ra kỹ thuật số là định dạng đầu ra nhận âm thanh từ TV, loa thanh, hệ thống rạp hát gia đình hoặc tai nghe. Nếu bạn không sử dụng một trong những cài đặt này, bạn không cần phải thay đổi cài đặt này.

Bước 1. Truy cập Cài đặt
Bước 2. Chọn Âm thanh
Bước 3. Chọn Cài đặt chuyên môn
Bước 4. Chọn Định dạng âm thanh đầu ra kỹ thuật số

Digital Output Audio Format

Chọn định dạng đầu ra âm thanh kỹ thuật số. Nếu bạn chọn tùy chọn Tự động, thiết bị âm thanh sẽ tự động xuất ra ở định dạng được hỗ trợ.

Nếu bạn chọn tùy chọn Pass-Through, dữ liệu âm thanh được xuất ra mà không qua xử lý.

Lưu ý: Tùy chọn Pass-Through chỉ được kích hoạt khi thiết bị bên ngoài đã được kết nối. (STB / OTT, v.v.)

Cài đặt chế độ HDMI e-ARC

Đối với các thiết bị hỗ trợ eARC, bạn có thể xem xét Chế độ HDMI eARC. Tắt tiếng tạm thời xảy ra trong quá trình kết nối thiết bị.

Bước 1. Truy cập Cài đặt
Bước 2. Chọn Âm thanh
Bước 3. Chọn Cài đặt chuyên môn
Bước 4. Chọn Chế độ HDMI e-ARC

HDMI eARC Mode

Lưu ý: Nếu các thiết bị bên ngoài có hỗ trợ eARC, hãy chọn TỰ ĐỘNG. Nếu không, menu này cần Tắt.

Cải thiện âm thanh

Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe nội dung thoại thì thầm hoặc lớn, bạn có thể giải quyết các vấn đề đó trong cài đặt âm thanh.

  • Mở Cài đặt nhanh cho các cài đặt âm thanh trước. Truy cập Cài đặt, Chọn Âm thanh. Bạn có thể tìm thấy một số chế độ âm thanh, với các cấu hình âm thanh đặt trước như Chuẩn, Tối ưu hóa và Khuếch đại.

 

  • Điều chỉnh các cài đặt cụ thể. Trong Cài đặt chuyên môn, bạn có thể điều chỉnh cân bằng và tần số trong bộ chỉnh âm, cũng như thay đổi định dạng ưu tiên của âm thanh HDMI. Chọn định dạng âm thanh kỹ thuật số và thay đổi độ trễ giữa các bản âm thanh và video, đồng thời bật và tắt điều chỉnh âm lượng tự động.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình và menu của thiết bị chỉ là mẫu bằng tiếng Anh - chúng cũng có sẵn bằng ngôn ngữ của quốc gia bạn.

Cảm ơn phản hồi của bạn