Loa thanh không phát âm thanh khi kết nối với TV

Ngày cập nhật gần nhất : 20-02-2023
No sound from the soundbar

Khi không có âm thanh từ loa thanh, bạn nên đảm bảo rằng các thiết bị được kết nối đã được bật, loa thanh được đặt đúng nguồn và cáp được kết nối đúng cách. Tùy thuộc vào loại thiết lập của bạn, các bước có thể khác nhau.

Đảm bảo các thiết bị của bạn đang hoạt động bình thường và được kết nối đúng cách với TV hoặc loa thanh. Để biết thêm thông tin về các kết nối trên loa thanh, tham khảo bài viết Kết nối loa thanh với TV Samsung.

Lưu ý: Hướng dẫn cập nhật phần mềm cho loa thanh mang lại cho bạn tất cả lợi ích của những cải tiến mới nhất. Tùy thuộc vào kiểu máy, chức năng eARC có thể không được hỗ trợ. Tên menu và đường dẫn menu có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

Không có âm thanh khi TV được kết nối với loa thanh qua HDMI

Kết nối TV của bạn với loa thanh sử dụng ARC chỉ với một cáp HDMI. Loại kết nối này là tốt nhất khi bạn chỉ kết nối loa thanh và TV chứ không sử dụng các thiết bị ngoại vi. Bạn nên kiểm tra các kết nối cáp, cài đặt Đầu ra âm thanh của TV và nguồn của loa thanh nếu bạn đang sử dụng loại kết nối này.

Lưu ý: Để biết thông tin về các loại kết nối khác, tham khảo bài viết Kết nối loa thanh với TV Samsung.

1 Trước tiên, hãy đảm bảo cáp HDMI được kết nối chắc chắn với cổng HDMI (ARC/eARC) trên TV và cổng HDMI TO TV (eARC /ARC) ở dưới cùng của loa thanh.
Make sure the HDMI cable is securely connected to the HDMI (ARC/eARC) port on the TV and the HDMI TO TV (eARC/ARC) port on the bottom of the soundbar
2 Bật TV và loa thanh.
3 Đảm bảo rằng HDMI-CEC đã được bật trên TV của bạn.
Make sure Anynet+ (HDMI-CEC) is enabled on your TV

Lưu ý: Nếu bạn có TV Samsung, hãy vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Kết nối. Chọn Trình quản lý thiết bị bên ngoài rồi chọn (HDMI-CEC).

4 Kiểm tra Đầu ra âm thanh của TV có được đặt là loa thanh được kết nối hay không.
Check if the TV's Sound Output is set to the connected soundbar

Lưu ý: Đối với TV Samsung, vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Âm thanh. Chọn Đầu ra âm thanh, sau đó chọn loa thanh được kết nối.

5 Đặt nguồn loa thanh thành D.IN và xác nhận rằng loa đang hiển thị “D.IN” và sau đó là “TV ARC” theo trình tự.
Set the soundbar source to D.IN and confirm that it displays “D.IN” and then “TV ARC” in the sequence

Lưu ý: Để thay đổi nguồn của loa thanh, hãy nhấn nút Multi Function/Source trên đầu loa thanh hoặc nút Source trên điều khiển từ xa để chọn cài đặt "D.IN".

6 Nếu “D.IN”“TV ARC” không hiển thị theo trình tự, hãy thử tháo cáp. Nếu cách đó không hiệu quả, hãy thử kết nối với một TV khác bằng cổng eARC. Nếu loa thanh hoạt động bình thường trên một TV khác thì có nghĩa là TV ban đầu có vấn đề.
7 Nếu loa thanh cũng không phát ra âm thanh từ TV khác, vui lòng Yêu cầu dịch vụ để được hỗ trợ.

Lưu ý:

 • Nếu thiết bị ngoại vi được kết nối với TV, hãy kiểm tra nguồn điện và âm lượng của thiết bị ngoại vi. Sau đó, kiểm tra xem loa TV có phát ra bình thường không. Để tìm mục này, vào Đầu ra âm thanh, sau đó chọn Loa TV.

 • Để sử dụng eARC, bạn cần kích hoạt chức năng eARC trên TV của mình. Vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Âm thanh. Chọn Cài đặt chuyên gia, sau đó chọn HDMI-eARC, thiết lập Auto.

 • ARC/eARC có thể không hoạt động do sự cố thiết bị ngoại vi. Để khắc phục sự cố này, hãy ngắt kết nối thiết bị ngoại vi khỏi TV, sau đó tắt nguồn TV và loa thanh rồi bật lại cả hai thiết bị. Sau đó, kiểm tra xem âm thanh có phát ra bình thường không.

 • Nếu cáp HDMI bị lỗi, vui lòng thay thế cáp, sau đó kiểm tra xem âm thanh phát ra có bình thường không.

Không có âm thanh khi TV được kết nối với loa thanh qua Bluetooth

Lưu ý:

 • Một số thiết bị, chẳng hạn như lò vi sóng và bộ định tuyến không dây, có thể gây nhiễu sóng vô tuyến nếu chúng được đặt quá gần loa thanh. Đảm bảo không có vật cản giữa TV và loa thanh.

 • Nếu một phần cơ thể của bạn tiếp xúc với bộ thu phát Bluetooth hoặc loa thanh được lắp đặt trên bề mặt kim loại, âm thanh có thể bị rớt.

 • Nếu được hỏi mã PIN khi kết nối với Bluetooth, bạn có thể sử dụng mã PIN mặc định: 0000.

 • Mỗi lần chỉ có thể kết nối một TV Samsung.

1 Nếu không có âm thanh từ loa thanh khi nó đã được kết nối với TV của bạn qua Bluetooth, bạn có thể kiểm tra xem TV của bạn đã chọn đúng nguồn chưa. Vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Âm thanh > Đầu ra âm thanh, sau đó chọn Danh sách loa Bluetooth, sau đó chọn loa thanh của bạn trên danh sách thiết bị Bluetooth của TV.
Select your soundbar on the TV’s Bluetooth device list

Lưu ý: Bạn có thể thấy thông báo “Need Pairing” hoặc “Paired” nhắc bạn kết nối với loa thanh của mình. Chọn tin nhắn để thiết lập kết nối.

2 Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể thử hủy ghép nối rồi ghép nối lại loa thanh từ TV. Để hủy ghép nối loa thanh, nhấn nút Nguồn trên điều khiển từ xa của loa thanh, sau đó chọn một chế độ không phải BT.

Lưu ý: Nếu không có điều khiển từ xa cho loa thanh, bạn có thể nhấn nút Multi Function hoặc Source trên loa thanh, sau đó chọn một chế độ khác ngoài BT.

3 Tiếp theo, ghép nối lại loa thanh bằng cách nhấn nút PAIR trên điều khiển từ xa của loa thanh. Màn hình sẽ hiển thị “BT PAIRING” khi nguồn của nó được đặt thành Bluetooth.
The display will show BT PAIRING when its source is set to Bluetooth

Lưu ý: Nếu không có điều khiển từ xa cho loa thanh, bạn có thể nhấn nút Multi Functions hoặc Source trên loa thanh, sau đó chọn BT PAIRING.

4 Sau khi loa thanh ở chế độ ghép nối, bạn sẽ cần ghép nối loa thanh với TV của mình. Đối với TV Samsung, điều hướng đến và chọn Cài đặt > Tất cả cài đặt > Âm thanh > Đầu ra âm thanh, sau đó chọn Danh sách loa Bluetooth hoặc Thiết bị âm thanh Bluetooth, tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.

Lưu ý: Để biết hướng dẫn ghép nối với các nhãn hiệu TV khác nhau, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng TV của bạn.

5 Nếu bạn không thể kết nối loa thanh bằng Bluetooth hoặc nếu kết nối Bluetooth hoặc âm thanh tiếp tục bị rớt, vui lòng Yêu cầu dịch vụ để được hỗ trợ thêm.
Không có âm thanh khi TV được kết nối với loa thanh qua Wi-Fi

Lưu ý: TV và loa thanh phải được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.

1 Nếu loa thanh của bạn không phát ra âm thanh khi được kết nối với Wi-Fi, trước tiên bạn nên đảm bảo rằng bộ định tuyến không dây của mình đã được bật và có tín hiệu mạnh.
2 Tiếp theo, hãy thử tắt và bật lại bộ định tuyến. Sau đó, kiểm tra xem loa thanh có kết nối với mạng Wi-Fi của bạn không. Nếu không, vui lòng thao tác bước tiếp theo.
3 Thử di chuyển bộ định tuyến đến gần loa thanh hơn đồng thời loại bỏ chướng ngại vật giữa bộ định tuyến và loa thanh nếu cần.
Try moving the router closer to the soundbar while also removing obstacles between the router and soundbar
4 Nếu cần kết nối lại loa thanh với mạng Wi-Fi, bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng SmartThings trên điện thoại hoặc máy tính bảng của mình. Mở ứng dụng SmartThings.
5 Bạn có thể thấy một thông báo bật lên nhắc bạn thêm loa thanh của mình vào ứng dụng. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình trong cửa sổ bật lên.
6 Nếu cửa sổ bật lên này không xuất hiện, hãy chạm vào tab Thiết bị, sau đó chạm vào biểu tượng Thêm (dấu cộng), sau đó chạm vào Thêm thiết bị.
7 Nhấn trong "Dò các thiết bị lân cận" để tìm loa thanh của bạn.
Tap Scan under Scan for nearby devices to find your soundbar

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn bên dưới Quét mã QR hoặc Nhập mã thiết lập.

8 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm loa thanh của bạn vào ứng dụng. Sau đó, bạn sẽ có thể kết nối loa thanh của mình với cùng một mạng Wi-Fi như TV của bạn.
9 Trên TV của bạn, chọn Cài đặt > Tất cả cài đặt > Âm thanh > Đầu ra âm thanh, sau đó chọn loa thanh của bạn.
10 Nếu bạn không thể kết nối loa thanh với mạng Wi-Fi hoặc nếu bạn vẫn không nghe thấy âm thanh từ loa thanh, vui lòng Yêu cầu dịch vụ để được hỗ trợ thêm.
Không có âm thanh khi thiết bị ngoại vị được kết nối trực tiếp với loa thanh

Lưu ý:

 • Loa thanh HDMI IN chỉ có thể hỗ trợ tối đa 4K (4:4:4 8 bit).

 • Nếu có cài đặt âm thanh phụ trong tùy chọn đầu ra âm thanh, thì cài đặt đó nên là Tắt.

 • Kiểm tra xem nội dung sẽ phát có hỗ trợ Dolby Atmos®/DTS:X hay không.

1 Đảm bảo cáp HDMI được kết nối chắc chắn với cổng HDMI OUT trên thiết bị ngoại vi và cổng HDMI ở dưới cùng của loa thanh.
2 Ngoài ra, hãy kiểm tra xem cáp HDMI có được kết nối chắc chắn với cổng HDMI (eARC/ARC) của TV và cổng HDMI TO TV (eARC/ARC) ở mặt dưới của loa thanh.
Check the HDMI cable is securely connected to the HDMI (eARC/ARC) port of the TV and the HDMI TO TV (eARC/ARC) port on the bottom of the soundbar
3 Bật loa thanh, TV và thiết bị ngoại vi, đồng thời kiểm tra âm lượng của thiết bị ngoại vi.
4 Đảm bảo rằng HDMI CEC đã được bật trên TV của bạn.
Make sure Anynet+ (HDMI-CEC) is enabled on your TV

Lưu ý: Nếu bạn có TV Samsung, vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Kết nối > Trình quản lý thiết bị bên ngoài, sau đó chọn Anynet+ (HDMI-CEC).

5 Đặt nguồn loa thanh thành HDMI và xác nhận rằng nó hiển thị “HDMI”.
Set the soundbar source to HDMI and confirm it displays HDMI

Lưu ý: Để thay đổi nguồn loa thanh, hãy nhấn nút Multi Function hoặc Source trên đầu loa thanh hoặc nút Source trên điều khiển từ xa để chọn cài đặt "HDMI".

6 Kiểm tra Đầu ra âm thanh của TV có được đặt thành loa thanh được kết nối hay không.
Check if the TV's Sound Output is set to the connected soundbar

Lưu ý: Đối với TV Samsung, vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Âm thanh > Đầu ra âm thanh, sau đó chọn loa thanh được kết nối.

7 Tắt nguồn TV, loa thanh và tất cả các thiết bị được kết nối trước, sau đó kết nối một thiết bị khác với cùng một cổng trên loa thanh của bạn. Xem lại các bước trước đó. Sau đó, lắng nghe âm thanh từ thiết bị đó. Nếu bạn nghe thấy âm thanh từ thiết bị thử nghiệm chứ không phải âm thanh gốc thì thiết bị gốc của bạn đang gặp sự cố.
8 Nếu loa thanh cũng không phát ra âm thanh từ thiết bị thử nghiệm, vui lòng Yêu cầu dịch vụ để được hỗ trợ thêm.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn