Xử lý hiện tượng rè tiếng trên TV Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020
1 Trên remote bấm vào phím Home biểu tượng hình ngôi nhà, di chuyển sang trái bấm vào biểu tượng Cài Đặt.
buzzingsound1
2 Vào Cài đặt - Âm Thanh - Đầu ra âm thanh - chọn Loa TV.
buzzingsound2
3 Vào Cài đặt - Âm Thanh - Cài Đặt chuyên môn - Đặt lại âm thanh.
buzzingsound3
4 Vào Hỗ trợ - Tự chuẩn đoán - Bắt đầu kiểm tra âm thanh.
buzzingsound4
5 Nếu âm thanh vẫn rè thì tiến hành Reset TV và cập nhật phần mềm, sau đó kiểm tra lại theo hướng dẫn trên.

Cảm ơn phản hồi của bạn