Xử lý hiện tượng rè tiếng trên TV Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

1 Trên remote bấm vào phím Home biểu tượng hình ngôi nhà, di chuyển sang trái bấm vào biểu tượng Cài Đặt.
buzzingsound1
2 Vào Cài đặt - Âm Thanh - Đầu ra âm thanh - chọn Loa TV.
buzzingsound2
3 Vào Cài đặt - Âm Thanh - Cài Đặt chuyên môn - Đặt lại âm thanh.
buzzingsound3
4 Vào Hỗ trợ - Tự chuẩn đoán - Bắt đầu kiểm tra âm thanh.
buzzingsound4
5 Nếu âm thanh vẫn rè thì tiến hành Reset TV và cập nhật phần mềm, sau đó kiểm tra lại theo hướng dẫn trên.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page