Hướng dẫn kiểm tra kết nối Smart Hub trên TV

Ngày cập nhật gần nhất : 31-03-2021

Smart Hub là giao diện trên TV Samsung hỗ trợ những tính năng liên quan đến Internet. Trong trường hợp bạn không thể truy cập những nội dung trong Smart Hub, vui lòng kiểm tra lại kết nối của Smart Hub như sau:

smart-hub
1 Tự chẩn đoán

Menu -> Hỗ trợ -> Chăm sóc thiết bị -> Tự chuẩn đoán -> Kiểm tra kết nối Smart Hub.

self-diagnostic
2 Kết quả chẩn đoán

Kết quả kiểm tra sẽ được hiển thị trên màn hình TV.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn