CSS

Chia sẻ dữ liệu trong chớp mắt
với Quick Share

Chia sẻ ảnh, video và tài liệu nhanh chóng và dễ dàng với tính năng Quick Share. Chỉ cần vài lần chạm và bạn có thể gửi ngay các tệp từ điện thoại Galaxy hoặc Tab của mình đến các thiết bị Galaxy lân cận, kể cả là đến nhiều thiết bị, thậm chí không cần wifi. Bạn muốn gửi một tệp tới một thiết bị không phải Galaxy? Thật dễ dàng như gửi một liên kết.

Các bước chia sẻ đơn giản

Cách nhận dữ liệu qua
Quick Share

Lên đời trải nghiệm với Galaxy

JS