Što trebam učiniti kada voda kaplje iz žlijeba za led?

Ako primijetite da voda kaplje iz žlijeba za led, provjerite sljedeće i kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Što je žlijeb za led?

Žljeb za led je prolaz kroz koji led pada u dozator. Kada se pritisne poluga za led, otvara se ulaz u žlijeb za led, a led iz aparata za led prolazi kroz žlijeb za led i ispada iz dozatora.

Žlijeb za led u hladnjaku.

Uzrok curenja vode iz žlijeba za led

  • Otvor u žlijebu za led (ulaz spojen na dozator) je donekle izložena sobnoj temperaturi, što može uzrokovati stvaranje vlage unutar žlijeba za led.
  • Ostaci leda iz ledomata mogu se otopiti zbog čestog otvaranja vrata ili otvaranja i zatvaranja dozatora, uzrokujući tako stvaranje vlage na žlijebu za led.

Rješenje

Prilikom ispuštanja leda, posebno drobljenog leda, u hladnjaku može ostati dio leda u žlijebu za led. Kada se ostatak leda topi, izgleda kao da curi dozator za vodu. Kako biste to izbjegli, držite žlijeb za led bez ostatka leda. Ispuštanje nekolicine kockica leda nakon što dobijete zdrobljeni led također će pomoći u čišćenju žlijeba.

Ako u žlijebu za led nema ostataka leda, ali stabilan mlaz vode i dalje teče zajedno s ledom, obratite se Samsungovom servisnom centru. 

Rješenje za kapanje vode iz žlijeba za led.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama