Co mám dělat, když má chladnička nepracuje správně?

Pokud vaše chladnička nepracuje správně, doporučujeme vám nejprve zkontrolovat napájení. Jestliže je napájení v pořádku a nedošlo ke zlepšení situace, přečtěte si následující tipy, jež vám mohou pomoci problém odstranit.
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit svépomocí, doporučujeme vám obrátit se na zákaznické středisko.

Kontrola místa instalace

Chladnička by se měla nacházet na místě s dostatkem volného okolního prostoru. Od zadní strany a bočních stran chladničky by měla být ponechána vzdálenost nejméně 10 centimetrů a od horní strany 5 centimetrů. Chladnička musí být umístěna na místě umožňujícím odvod tepla. Pokud je chladnička blokována, nemusí pracovat správně.

chladnička by se měla nacházet na místě s dostatkem volného okolního prostoru

Kontrola vyrovnání chladničky

Otevřete dveře chladničky zhruba o 30 až 40 centimetrů a poté je uvolněte. Dveře by se měly samy zavřít. V opačném případě je třeba zkontrolovat stavěcí šrouby nožek nacházejících se vpředu na spodní straně chladničky.
Rovněž zkontrolujte, zda je chladnička v rovině. Pokud není vyrovnána správně, může dojít k negativnímu ovlivnění její funkčnosti.

kontrola vyrovnání chladničky

Zajištění čisté zadní strany chladničky

Jednou nebo dvakrát ročně doporučujeme pomocí vysavače očistit zadní stranu chladničky. Je důležité udržovat oblast kompresoru bez prachu a nečistot, aby se zabránilo přenosu tepla. Prach usazený na zadní straně chladničky může způsobit různé problémy, jako například tvorbu námrazy nebo výskyt vlhkosti v prostoru chladničky a/nebo mrazničky a větší provozní hluk.

zajištění čisté zadní strany chladničky

Zákaz umisťování jakýchkoli potravin před otvory pro cirkulaci vzduchu

Otvory pro cirkulaci vzduchu v rámci systému No-Frost uvnitř chladničky a mrazničky musí být neustále volné. Důrazně doporučujeme, abyste tyto otvory nezakrývali žádnými potravinami, protože by mohlo dojít k výskytu vlhkosti pod zásuvkami na zeleninu nebo tvorbě námrazy na zadní stěně.

zákaz umisťování jakýchkoli potravin před otvory pro cirkulaci vzduchu

Kontrola režimu na displeji

Jestliže chladnička nechladí, avšak funkce mrazení pracuje správně, je třeba zkontrolovat, zda nebyl nastaven prázdninový režim (pokud je tato možnost na vašem modelu chladničky k dispozici). Deaktivujte prázdninový režim na displeji a přečtěte si další informace v příručce.

deaktivace prázdninového režimu

Poznámka:

  • Skutečný vzhled ovládacího panelu se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
  • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci