Použití programu Sanitize

Pokud zvolíte program Sanitize, teplota vody se v posledním oplachovacím cyklu zvýší na 72 °C, kvůli mytí ve vyšší teplotě. Pro správné fungování dezinfekce zkontrolujte, zde je myčka připojena k příjmu teplé vody. Teplá voda se lépe odpařuje a lépe čistí.

Po dokončení mycího cyklu opatrně otevřete dvířka natolik, aby se vlhký vzduch vypařil. To vylepšuje schopnost sušení i větrání zápachu. Některé modely myček mají funkci AutoRelease Dry. Tato funkce otevře dvířka automaticky 5-15 minut před dokončením mytí, pro vylepšení schopnosti vysoušení. Pro aktivaci programu Sanitize stiskněte a podržte tlačítko sanitize po dobu 3 sekund.

Na některých modelech je slovo „Sanitize“ napsáno: 

Na některých modelech je slovo „Sanitize“ napsáno

Na některých ale může být symbol kojenecké lahve: 

Na některých ale může být symbol kojenecké lahve

Berte na vědomí: Tlačítko zámku (podržet 3 sekundy) vám umožní zablokovat všechna tlačítka ovládacího panelu s výjimkou tlačítka NAPÁJENÍ.

Děkujeme vám za vaši reakci