Průvodce řešením problémů u pračky

Samsung myčka s AddWash

Níže uvedený návod je navržen tak, aby pomohl vyřešit problémy, se kterými se můžete setkat s Vaší pračkou. 

Pračka se nespustí
1 Ujistěte se, že je zařízení zapojeno.
2 Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením a ujistěte se, že funguje správně.
3 Ujistěte se, že jsou dvířka spotřebiče správně uzavřena.
4 Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený.
5 Chcete-li spustit pračku po výběru vhodného programu, stiskněte tlačítko Start/Pauza.
6 Zkontrolujte, zda není aktivován Dětský zámek.
Ikona Dětského zámku
7 Než pračka zahájí cyklus, uslyšíte několik cvakavých zvuků. Tím se zkontroluje zámek dveří a provede se rychlé vypuštění.
8 Zkontrolujte pojistku nebo znovu připojíte jistič.
Nedostatečný nebo žádný přívod vody
1 Zcela otevřete vodovodní kohoutek.
2 Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená.
3 Zkontrolujte, zda hadice přívodu vody není zamrzlá, zalomená nebo ucpaná.
4 Zkontrolujte zda je dostatečný tlak vody (3-5 bar).
Pračka je příliš hlasitá nebo nadměrně vibruje
1 Ujistěte se, že je pračka umístěna na rovném, pevném a neklouzavém povrchu. Pokud podlaha není rovná, použijte vyrovnávací patky k nastavení výšky pračky.
2 Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby.
Jak odstranit přepravní šrouby u vaší pračky
3 Ujistěte se, že se pračka nedotýká jiných předmětů.
4 Zkontrolujte, zda je náplň prádla v bubnu rovnoměrně rozložena.
5 Během normálního pracího cyklu může motor vydávat hluk.
6 Montérky nebo tkaniny s kovovými sponami a knoflíky mohou během pracího cyklu vydávat hluk. Toto je normální.
7 Po praní tyto předměty vyjměte z bubnu nebo filtru pračky.
Po pracím cyklu jsou v mycím prostoru zbytky čistícího prostředku
1 Zkontrolujte, zda je dostatečný tlak vody (3-5 bar).
2 Ujistěte se, že je prací prostředek vložen do správné přihrádky dávkovače pracího prostředku.
3 Ujistěte se, že jste správně propláchli oplachovací víčko.
4 Pokud používáte práškový prací prostředek, ujistěte se, že je volič pracího prostředku ve správné poloze.
5 Vyjměte oplachovací víčko a vyčistěte dávkovač pracího prostředku.
Pračka nevypouští nebo neodstřeďuje
1 Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice běží rovně až k vypouštěcímu systému. Nejjednodušší způsob, jak to zkontrolovat, je vložit konec vypouštěcí hadice do umyvadla nebo do toalety a spustit vyprazdňovací program.
2 Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný nečistotami (chybový kód 5E).Nejprve ale odstraňte z pračky veškerou vodu.
3 Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Start/Pauza. Kvůli vaší bezpečnosti se buben pračky nezačne otáčet ani vibrovat, pokud nezavřete dvířka.
4 Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice zamrzlá nebo zanesená.
5 Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice připojena k vypouštěcímu systému a že vypouštěcí systém není ucpaný.
6 Jestliže nemá pračka dostatečný výkon, nebude zařízení dočasně vypouštět ani odstřeďovat. Jakmile bude energie obnovena, bude zase správně fungovat.
Dvířka jsou zamčená
1 K zastavení pračky stiskněte nebo klepněte na tlačítko Start / Pauza.
2 Odemknutí mechanismu zamykání dvířek může nějakou dobu trvat. Po zastavení nebo vypnutí pračky nelze dvířka otevřít po dobu 3 minut.
3 Ujistěte se, že pračka vypustila veškerou vodu z bubnu. Pokud v bubnu zbývá voda, nelze dvířka otevřít. Ručně vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka.
4 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka zámku dveří. Pokud pračka vypustila veškerou vodu, zhasne kontrolka zámku dveří.
Pračka příliš pění
1 Ujistěte se, že používáte správné množství pracího prostředku.
2 Pro zabránění pěnění používejte vysoce účinný (HE) prací prostředek.
3 Používejte méně pracího prostředku, pokud máte měkkou vodu nebo perete menší množství prádla.
4 Nedoporučuje se používat nízkoúčinné čistící prostředky.
5 Proveďte program čištění bubnu. K čištění bubnu nepoužívejte žádné čistící prostředky.
Ekologický čistící program bubnu je zvolen ve vaší pračce
Pračka se zastaví během pracího cyklu
1 Ujistěte se, že vaše zásuvka funguje.
2 Zkontrolujte pojistku nebo znovu připojte jistič.
3 Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Start/Pauza. Kvůli vaší bezpečnosti se buben pračky nezačne otáčet ani vibrovat, pokud nezavřete dvířka.
4 Než pračka zahájí cyklus, uslyšíte několik cvakavých zvuků. Tím se zkontroluje zámek dveří a provede se rychlé vypuštění.
5 Během programu se také může objevit cyklus pauzy nebo namáčení. Počkejte minutu, pračka se může restartovat.
6 Zkontrolujte, zda není síťový filtr na přívodní hadici na konci vodovodního kohoutku ucpaný. Pravidelně tento filtr čistěte.
7 Jestliže nemá pračka dostatečný výkon, nebude zařízení dočasně vypouštět ani odstřeďovat. Jakmile bude energie obnovena, bude zase správně fungovat.
Po ukončení pracího cyklu je prádlo mokré
1 Využijte extra vysokorychlostní rotaci.
2 Ke snížení produkce pěny použijte vysoce účinný (HE) prací prostředek.
3 Zatížení je příliš malé. Při praní pouze pár kusů oděvů může být prádlo v bubnu nerovnoměrně rozloženo, což má za následek nízkou účinnost praní.
4 Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice zalomená nebo ucpaná.
Z pračky vytéká voda
1 Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřeny.
2 Ujistěte se, že všechny připojené hadice jsou utěsněné.
3 Zkontrolujte, zda konec vypouštěcí hadice zapadá správně do vypouštěcího systému a zda je správně zajištěn.
4 Pračku nepřetěžujte.
5 Abyste zabránili pěnění, použijte vysoce účinný prací prostředek (HE).
Pračka vypouští nepříjemná zápach
1 Ve výklencích zařízení se může tvořit pěna a uvolňovat nepříjemný zápach. Pravidelně provádějte čistící program pro dezinfekci zařízení.
2 Vyčistěte těsnění dveří.
3 Po doknčení programů vysušte vnitřek pračky tak, že necháte dveře otevřené.
Žádné bubliny (Pouze Eco Bubble modely)
1 Přetížení pračky může zabránit tvorbě bublin. Vyndejte z bubnu nějaké prádlo a zkuste znovu.
2 Velmi špinavé prádlo může zabránit tvorbě bublin.

Pračka hlásí na displeji chybové hlášení

Pokud má vaše pračka poruchu, může se na displeji zobrazit chybový kód. Každý kód označuje jiný problém s vaším zařízením a může být často vyřešen bez pomoci specialisty. Pomocí níže uvedených tabulek rozpoznáte příčinu kódu a jejich možná řešení.

 

Jestliže uvidíte chybový kód, který není v seznamu uveden, a nebo jste vyzkoušeli všechna možná řešení, ale problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum Samsung.

Kód začínající číslem

Kód chyby

Příčina

Řešení

1C, 1E

Problém se snímačem hladiny vody

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu.

Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

3C, 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4

Problém s motorem

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu.

Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

4C, 4E

Problém se zdrojem vody

Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek zcela otevřený a voda tak může vytékat.

Zkontrolujte, zda je tlak vody dostatečný (min. 0,5 bar, max. 8 bar). Proud vody z kohoutku by měl uvolňovat alespoň 4 litry/minuta.

Zkontolujte, zda přívodní hadice není ucpaná nebo zlámaná.

Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice zajištěna ve správné výšce.

4C2, 4E1, 4E2, 4Ed

Problém s teplotou vody

Zkontrolujte, zda je hadice připojena k přívodu studené vody a ne k přívodu teplé. Studená voda je obvykle označena modrým kohoutkem.

5C, 5E

Problém s vypouštěním vody

Použijte nouzovou hadici k vypuštění přebytečné vody z bubnu pračky.

Zkontrolujte vypouštěcí hadici a připojení k odpadu, zda není zablokovaná nebo zauzlovaná.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ucpaná a že je vyrovnaná až k vypouštěcímu systému. Vypouštěcí hadice by měla být nainstalována ve výšce nejméně 60 cm.

6E

Nefunguje ohřívač vody

Prosím, kontaktejte servisní centrum Samsung.

8C

Problém senzoru MEMS

Vypněte spotřebič a znovu obnovte cyklus.

8E

Běžný problém

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu. Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

9E1, 9E2, 9H1

Chyba napájení

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu než pračku znovu zapnete.

Pokud se tím problém nevyřeší, zkontrolujte, jestli je zásuvka, do které je zařízení zapojeno, funkční.

Když napájení nadále nefunguje, možná budete muset vyměnit pojistku v zástrčce pračky.

11E

Zaznamenána nízká hladina vody

Zkontrolujte, zda hladina vypouštěcí hadice není nižší než základna pračky.

Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice je umístěna na podlaze a že není ucpaná.

Zkontrolujte, jestli nedochází k úniku vody.

Pokud zde nejsou žádné známky vody, vypněte napájení na 1 minutu, znovu zapněte a zkuste to znovu.

12E

Problém s tlačítkem

Zkontrolujte, zda některé z tlačítek nelepí.

Spotřebič odpojte ze sítě a tlačítka očistěte lehce navlhčeným hadříkem.

13E

Chyba komunikace signálu

Počkejte několik minut, spotřebič se může automaticky vrátit do normálního provozu.

Pokud se tak nestane, vypněte spotřebič a restartujte cyklus.

14E

Problém s tlačítkem

Zkontrolujte, zda některé z tlačítek nelepí.

Spotřebič odpojte ze sítě a tlačítka očistěte lehce navlhčeným hadříkem.

18E

Problém s tlačítkem

Zkontrolujte, zda některé z tlačítek nelepí.

Spotřebič odpojte ze sítě a tlačítka očistěte lehce navlhčeným hadříkem.

Kódy začínající písmenem

Kód chyby

Příčina

Řešení

AC6, AC, AE

Chyba komunikace signálu

Počkejte několik minut, spotřebič se může automaticky vrátit do normálního provozu. Pokud se tak nestane, vypněte spotřebič a restartujte cyklus.

bE1, bE2, bE3

Problém s tlačítkem

Zkontrolujte, zda některé z tlačítek nelepí. Spotřebič odpojte ze sítě a tlačítka očistěte lehce navlhčeným hadříkem.

CE

Problém s teplotou vody

Zkontrolujte, zda je hadice připojena k přívodu studené vody a ne k přívodu teplé. Studená voda je obvykle označena modrým kohoutkem.

dC, DC, DC1, dE, dE1

Problémy s dveřmi

Zkontrolujte, zda jsou dveře zcela zavřené a že ve dveřích není nic zachyceno.

Podívejte se do příručky vašeho spotřebiče na optimální nakládání.

DDC, ddC

Dvířka byla otevřena bez stisknutí start/pause

Zavřete přídavná dvířka a stiskněte tlačítko start/pause, a poté to zkuste znovu.

dE2

Chyba spínače On/Off

Odpojte spotřebič od sítě, počkejte 5 minut. Poté to zkuste znovu.

E1

Problém se zdrojem vody

Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek zcela otevřený a voda tak může vytékat.

Zkontrolujte, zda je tlak vody dostatečný (min. 0,5 bar, max. 8 bar). Proud vody z kohoutku by měl uvolňovat alespoň 4 litry/minuta.

Zkontolujte, zda přívodní hadice není ucpaná nebo zlámaná.

Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice zajištěna ve správné výšce.

E2

Problém s vypouštěním vody

Použijte nouzovou hadici k vypuštění přebytečné vody z bubnu pračky.

Zkontrolujte vypouštěcí hadici a připojení k odpadu, zda není zablokovaná nebo zauzlovaná.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ucpaná a že je vyrovnaná až k vypouštěcímu systému. Vypouštěcí hadice by měla být nainstalována ve výšce nejméně 60 cm.

E3

Chyba přetečení

Možná bylo přidáno mnoho pracího prášku/gelu.

Vypněte spotřebič a počkejte 1 minutu.

Znovu zapněte napájení. Vypouštěcí čarpadlo by mělo vypouštět pračku.

E4

Zatížení v bubnu pračky

Toto není chyba. Spotřebič zastavil odstředění z bezpečnostních důvodů kvůli přetížení v bubnu pračky.

Ujistěte se, že je pračka postavena na rovném a stabilním povrchu.

Vytvořte vyváženější zatížení a to tím, že přidáte nebo odeberete položky do pračky.

Jednotlivé velké a těžké předměty, jako předložky před vanu a osušky se samy pravděpodobně nebudou v bubnu točit. Přidejte 2/3 další ručníky a spusťte cyklus znovu.

E5, E6

Nefunguje ohřívač vody

Prosím, kontaktejte servisní centrum Samsung.

E7

Problém se snímačem vody

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu.

Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

E8

Problém s teplotou vody

Zkontrolujte, zda je hadice připojena k přívodu studené vody a ne k přívodu teplé. Studená voda je obvykle označena modrým kohoutkem.

E9

Zaznamenána nízká hladina vody

Zkontrolujte, zda hladina vypouštěcí hadice není nižší než základna pračky.

Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice je umístěna na podlaze a že není ucpaná.

Zkontrolujte, jestli nedochází k úniku vody.

Pokud zde nejsou žádné známky vody, vypněte napájení na 1 minutu, znovu zapněte a zkuste to znovu.

EA, EB

Problém s motorem

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu.

Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

EC

Chyba snímače teploty

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu. Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

FE

Chyba ventilátoru

Prosím, kontaktejte servisní centrum Samsung.

H1, HC, HE

Problém s teplotou vody

Zkontrolujte, zda je hadice připojena k přívodu studené vody a ne k přívodu teplé. Studená voda je obvykle označena modrým kohoutkem.

HE1

Nefunguje ohřívač vody

Prosím, kontaktejte servisní centrum Samsung.

HE2

Nefunguje ohřívač sušičky

Sekce sušičky byla z bezpečnostních důvodů vypnuta, protože zařízení zjistilo, že je teplota příliš vysoká.

HE3

Funkce páry nefungje běžně

Prosím, kontaktejte servisní centrum Samsung.

HOT

Spotřebič je příliš horký

Toto není chyba. Tento chybový kód znamená, že je spotřebič příliš horký. Ventilátor spotřebiče bude běžet dál, dokud se dostatečně neochladí, aby bylo možné dveře pračky odemknout.

LC, LC1, LE, LE1

Zaznamenána nízká hladina vody

Zkontrolujte, zda hladina vypouštěcí hadice není nižší než základna pračky.

Zkontrolujte, jestli nedochází k úniku vody.

Pokud zde nejsou žádné známky vody, znovu zapněte a zkuste to znovu.

OC, OE, OF

Chyba přetečení

Možná bylo přidáno mnoho pracího prášku/gelu.

Vypněte spotřebič a počkejte 1 minutu. Znovu zapněte napájení. Vypouštěcí čarpadlo by mělo vypouštět pračku.

Plo

Chyba napájení

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu než pračku znovu zapnete.

Pokud se tím problém nevyřeší, zkontrolujte, jestli je zásuvka, do které je zařízení zapojeno, funkční.

Když napájení nadále nefunguje, možná budete muset vyměnit pojistku v zástrčce pračky.

Sud

Zaznamenáno příliš mnoho pěny

Spotřebič obvykle chybu spraví sám, pokud tomu tak není, musíte provést buď Eco cyklus čištění bubnu, nebo cyklus bavlny při teplotě 90 °C. Nepoužívejte prací prostředek.

Pokud chybový kód přetrvává, očistěte filtr přívodní hadice. Poté spusťte cyklus odstřeďování, abyste vypustili vodu ze zařízení. Pokud opět dojde k hromadění pracího prostředku, opakujte cyklus Eco čištění bubnu.

t1, t2, tSt

Spotřebič je ve zkušebním režimu

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu.

Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

tE, tE1, tE2, tE3, tC1, tC2, tC3

Chyba snímače teploty

Vypněte spotřebič, a poté vyčkejte 1 minutu.

Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

Ub, UE

Zatížení v bubnu pračky

Toto není chyba. Spotřebič zastavil odstředění z bezpečnostních důvodů kvůli přetížení v bubnu pračky.

Ujistěte se, že je pračka postavena na rovném a stabilním povrchu.

Vytvořte vyváženější zatížení a to tím, že přidáte nebo odeberete položky do pračky.

Jednotlivé velké a těžké předměty, jako předložky před vanu a osušky se samy pravděpodobně nebudou v bubnu točit. Přidejte 2/3 další ručníky a spusťte cyklus znovu.

UC

Kolísání napájecího napětí

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.

Vypněte spotřebič a vyčkejte 1 minutu.

Ověřte, zda není pračka připojena k žádnému jinému zařízení nebo kabelu.

Zapněte spotřebič znovu a spusťte nový program.

Zobrazí se symbol/ikona

Symboly a ikony zobrazované na vaší pračce neznamenají to stejné jako chybové kódy. Symboly vás informují o tom, co pračka právě dělá a další informace. Symboly nezobrazují, ale co v pračce není v pořádku.

Berte na vědomí: Dostupné ikony a jejich vzhled se u jednotlivých modelů liší.

Garment +

Garment+ ikona pračky Samsung

Tričko s ikonou + znamená, že můžete pozastavit cyklus a přidat další oblečení. Některé pračky mají dveře Addwash, což usnadňuje přidávání oblečení během cyklu. 

Child Lock

Child Lock ikona pračky Samsung

Ikona smajlíka ukazuje, že je zapnutý dětský zámek. Všechna tlačítka na pračce jsou deaktivována, pouze vypínač, a ovládací kolečko funguje. U některých praček jsou i zamknuté dveře.  

Door Lock

Door lock ikona pračky Samsung

Visací zámek (bez smajlíku) nebo ikona klíče znamená, že jsou dveře zamčené. Dveře pračky se zamknou vždy, když probíhá cyklus, a nebo když není bezpečné dvířka otevřít. Když svítí tato ikona, nepokoušejte se otevřít dvířka. 

Delay Start

Delay Start ikona pračky Samsung

Ikona hodin označuje, že se používá zpožděné spuštění. Zpožděný start připravuje cyklus, který začíná ve stanoveném čase. 

Time Remaining

Time Remaining ikona pračky Samsung

Symbol přesýpacích hodin ukazuje, kolik času zbývá do konce pracího cyklu. Číslo zobrazené na displeji je zbývající čas.

Signal Off

Signal Off ikona pračky Samsung

Ikona přeškrtnutého reproduktoru označuje, že zvukové signály, které se objevují na konci pacího cyklu, byly vypnuty.

Pure Cycle / Self Clean

Self Clean ikona pračky Samsung

Po určitém počtu praní se zobrazí ikona bubnu pračky. Počet se bude lišit dle vašeho modelu pračky. Ikona vás informuje, že by měl být spuštěn čisticí cyklus. 

Extra Rinse

Extra Rinse ikona pračky Samsung

Umyvadlo s ikonou + znamená, že byla aktivována funkce dodatečného máchání. Extra máchání přidává čas na máchání v cyklu, což pomáhá odstraňovat z prádla parfémya zápach.

Steam

Steam ikona pračky Samsung

Ikona mraků označuje, že byla zapnuta možnost páry. Pára se používá ke zlepšení ošetření skvrn a spotřebuje méně vody při praní barevných oděvů. 

Interior Lamp

Interior Lamp ikona pračky Samsung

Ikona žárovky označuje, že je zapnuté světlo uvnitř pračky. 

Smart Control

Smart Control ikona pračky Samsung

Symbol Wi-Fi ukazuje, že je vase pračka připojena k domácí Wi-Fi a aplikaci Smart Things. Některé modely take podporují aplikace Smart Home a Smart Washer/Dryer.


Aktivace funkce Smart Control umožňuje ovládat zařízení pomocí aplikace Smart Things. Pokud jsze Smart Control nepovolili, můžete sledovat zařízení, ale nemůžete pračku ovládat dálkově. 

Děkujeme vám za vaši reakci