Co dělat, když je Bluetooth nebo Wi-Fi připojení na mém chytrém telefonu Galaxy Z Flip nestabilní?

Na rozdíl od běžných chytrých telefonů je zařízení Galaxy Z Flip navrženo tak, aby jej bylo možné složit. Díky novému provedení tohoto skládacího zařízení od společnosti Samsung je možné snadno držet celé složené zařízení v ruce, což může ovlivňovat rádiové vlny, jako jsou Bluetooth či Wi-Fi signály nebo jiné sítě. 

Nejdříve zkontrolujte následující situace

Nelepte metalické samolepky do oblasti antény (strana s vnějším displejem) na zařízení.
Nenasazujte na zařízení kryt vyrobený z kovového materiálu.
Za účelem zabránění přímému kontaktu rukou s anténou doporučujeme, aby uživatel používal zařízení s dodaným krytem.

Zkontrolujte připojení a nastavení sítě

Krok 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
Krok 2. Klepněte na položku Připojení
Krok 3. Vypnutím a zapnutím přepínače funkce Bluetooth ji znovu aktivujte.

Obrázek znázorňující způsob opětovné aktivace funkce Bluetooth

Pokud problémy s připojením stále přetrvávají, zkuste pomocí následujícího postupu obnovit nastavení sítě na zařízení. 


Krok 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
Krok 2. Klepněte na nabídku Obecná správa.
Krok 3. Klepněte na nabídku Obnovit.
Krok 4. Klepněte na nabídku Obnovit nastavení sítě.
Krok 5. Klepněte na tlačítko Vynulovat nastavení

Obrázek znázorňující způsob obnovení nastavení sítě na zařízení.

Poznámka: Při obnovování nastavení sítě na vašem zařízení může dojít ke ztrátě uložených informací.

Děkujeme vám za vaši reakci