Jak předcházet přehřívání vašeho zařízení Galaxy

Bez ohledu na to, zda používáte telefon, tablet, chytré hodinky nebo sluchátka, všechna zařízení Galaxy mají určitý rozsah provozních teplot, v němž fungují optimálně. Přestože se v některých situacích mohou více zahřívat, například při nabíjení, neovlivňuje to jejich výkon ani životnost. Zařízení se však dočasně mohou v některých případech výrazně zahřívat. Proto doporučujeme, abyste takovým situacím zařízení úmyslně nevystavovali.

Teplotu vašeho zařízení Galaxy mohou ovlivňovat následující faktory:

 • Jestliže zařízení používáte mimo normální provozní podmínky (mezi 0 a 35 °C).
 • Jestliže zařízení umístíte poblíž zdrojů tepla, například je ponecháte v zaparkovaném vozidle za slunečného dne nebo je trvale vystavujete přímému slunečnímu záření.
 • Jestliže necháte po dlouhou dobu spuštěn vysoký počet aplikací nebo využíváte aplikace s vysokými nároky na procesor, jako jsou hry, streamování nebo záznam polohy pomocí GPS.
 • Jestliže používáte nekompatibilní, poškozenou nebo neoriginální nabíječku a/nebo kabel USB, které nejsou schváleny společností Samsung.
 • Původní nastavení a přenos dat z předchozích zařízení.
 • Aktualizace systému nebo firmwaru.

Jestliže se vaše zařízení přehřívá, může zobrazit varovnou zprávu. Upozorňujeme, že v rámci ochrany zařízení mohou být některé funkce dočasně nedostupné.

Poznámka:

 • Projevy a důsledky se mohou u jednotlivých zařízení a modelů lišit.

Zde je uvedeno několik postupů, které můžete vyzkoušet, jestliže se vaše zařízení Galaxy nadměrně zahřívá.

Řešení 1

Vypněte Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je právě nepoužíváte.
Kromě toho také snižte jas obrazovky zařízení.

➊ Stáhněte dolů „Panel rychlého spuštění“ a vypněte „Wi-Fi“ a „Bluetooth“

➋ Vypněte „Umístění“

➌ Snižte jas

Řešení 2

Optimalizujte telefon tak, aby nepoužíval aplikace náročně na procesor, které vybíjejí baterii.

➊ Přejděte do „Nastavení“ a vyberte „Péče o baterii a zařízení“

➋ Klepněte na „Optimalizovat“

➌ Klepněte na „Hotovo“

Řešení 3

Zařízení se může zahřívat kvůli nepoužívaným aplikacím spuštěným na pozadí.
Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste funkci „Limity využití na pozadí“.

➊ Vyberte „Péče o baterii a zařízení“

➋ Vyberte „Baterie“

➌ Vyberte „Úsporný režim“

➍ Zapněte „Úsporný režim“

➎ Vyberte „Limity využití na pozadí“

➏ Zapněte funkci „Přep. nepouž. apl. do r. spánku“

Poznámka:

 • Pravidelně kontrolujte, zda má vaše nainstalované nejnovější aktualizace aplikací.
 • Snímky obrazovky a položky nabídky se mohou u jednotlivých modelů zařízení a verzí softwaru lišit.
 • „Úsporný režim“ omezí využití sítě, synchronizace dat a umístění na pozadí.

TIPY

Co dělá
„Úsporný režim“?

- Vypne funkci „Always on Display“
- Sníží jas o 10 %
- Omezí rychlost procesoru na 70 %
- Vypne 5G
- Omezí používání aplikací a domovské obrazovky

Smartphony se mohou zahřívat, protože jejich tenká konstrukce není optimalizována pro dobrý odvod tepla nebo protože u nich dochází k nadměrné spotřebě energie baterie. Během nabíjení se mohou zařízení i nabíječka zahřívat. Toto zahřívání může být ještě patrnější, pokud požíváte „Super rychlé nabíječky“ nebo bezdrátové nabíječky.

Jestliže se vaše zařízení zahřívá během nabíjení, postupujte takto.

Odpojte nabíječku a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, dokud zařízení nevychladne, a teprve pak jej znovu připojte k nabíječce.

Jestliže problém přetrvává, zkuste k nabíjení použít jinou nabíječku nebo kabel USB schválené společností Samsung. Upozorňujeme, že nabíjecí konektor se může zahřívat v důsledku poškození nebo použití nekompatibilního nabíjecího kabelu.

Poznámka:

 • Na baterii smartphonu se vztahuje záruka v délce 6 měsíců. Jestliže servisní středisko Samsung odhalí v záruční době výrobní vadu, bude zařízení bezplatně opraveno nebo vyměněno. Jestliže se zjistí, že problém způsobil sám uživatel, i když se tak stane v záruční době, nebo bude zjištěn jakýkoli jiný problém po skončení záruční doby, mohou být za opravu účtovány poplatky.
 • Jestliže používáte bezdrátovou nabíječku, ujistěte se, že mezi zařízením a nabíječkou nejsou žádné kovové materiály, magnety ani platební nebo přenosové karty.

Nabíjejte pomocí autorizované bezdrátové nabíječky Samsung,
určené pro zařízení Galaxy.

Děkujeme vám za vaši reakci