Jak používat intuitivní režim více oken?

Chcete při sledování videa něco vyhledávat? Můžete změnit velikosti oken aplikací ve svém bočním panelu na pravé straně a díky tomu se věnovat třeba dvěma aplikacím najednou. Služba více oken umožňuje spouštět až tři aplikace současně v zobrazení rozdělené obrazovky. Ve vyskakovacím zobrazení můžete také spustit více aplikací současně.

Režim více oken

Služba více oken umožňuje používat horní/dolní a levou/pravou část obrazovky rozdělenou. Umožňuje tak spouštět až tři aplikace současně a nabízí možnosti: Zobrazení na rozdělné obrazovce a Vyskakovací zobrazení.

Režim více oken.

Zobrazení na rozdělené obrazovce: Horní/Dolní

Levá/Pravá.

Zobrazení na rozdělené obrazovce: Levá/Pravá

Jak používat oddělovače v zobrazení rozdělné obrazovky

ⓐ Přepnout rozložení.

ⓑ Změnit umístění (Pouze pro dvě obrazovky). 

ⓒ Uložte aktuální rozvržení na bočním panelu. 

 

Dvě stejné aplikace lze otevřít v různých oknech, kterým říkáme Multi-instance. Aplikace, podporující Multi-instance jsou Internet, Myfiles, Samsung Notes a MS Office. 

Boční panel.

Z bočního panelu můžete rychle přistupovat ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím i s použitím režimu více oken. Přidejte často používané aplikace na boční panel a spouštějte je společně v zobrazení rozdělné obrazovky jediným klepnutím.

 

Jak přidat páry aplikací na boční panel

Krok 1. V zobrazení rozdělené obrazovky klepněte na kruhy mezi okny aplikace. 

Krok 2. Klepněte na ikonu „Přidání páru aplikací“ (ⓒ).

Aplikace, které používáte v zobrazení rozdělné obrazovky, budou uloženy na bočním panelu jako dvojice aplikací.

Poznámka: 

  • Některé aplikace nemusí podporovat tuto službu.
  • Některé služby nemusí být podporované na přední obrazovce.
  • Přední obrazovka podporuje konfiguraci dvou oken (nahoře/dole)
  • Nepodporuje funkci dvou oken vlevo/vpravo
  • Pokud úchyt bočního panelu není vidět, spusťte aplikaci Nastavení – Boční panel a potom jej aktivujte klepnutím na přepínač bočního panelu. 

Zobrazení rozdělených obrazovek

Jak spustit více aplikací

Krok 1. Klepnutím na tlačítko Poslední otevřené zobrazíte seznam naposledy používaných aplikací.

Krok 2. Přejeďte prstem doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace a potom zvolte Otevřít v zobrazení rozdělné obrazovky. Vybraná aplikace se spustí v zobrazení rozdělné obrazovky.

Krok 3. Ve druhém okně přejeďte prstem doleva nebo doprava a vyberte jinou aplikaci, kterou chcete spustit.

Chcete-li spustit aplikace, které nejsou na seznamu naposledy použitých aplikací, klepněte na tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.

 

Spouštění aplikací z bočního panelu

Krok 1. Při používání aplikace přetáhněte úchyt bočního panelu směrem ke středu obrazovky.

Krok 2. Klepněte a podržte aplikaci, přetáhněte ji doleva a poté ji pusťte na místo, kde se zobrazí položka Přetažením sem otevřete.

Vybraná aplikace se spustí v zobrazení rozdělné obrazovky. 

Poznámka: Můžete nastavit spuštění aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky jedním klepnutím. Klepněte na ikonu „Tužka“ a poté na „Další možnosti“ (tři svislé tečky). Poté klepně na Vybrat v části Otevřít v zobrazení rozdělené obrazovky. Pokud jej aktivujete klepnutím na přepínač Zobrazit poslední aplikace, můžete z bočního panelu spustit naposledy použité aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky.

 

Vyskakovací zobrazení (Pop-up view)

Vyskakovací zobrazení.

Vyskakovací zobrazení

Jak spustit více aplikací

Krok 1. Klepnutím na tlačítko Poslední otevřete seznam naposledy použitých aplikací.

Krok 2. Přejeďte prstem doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace a potom klepněte na Otevřít ve vyskakujícím zobrazení (Pop-up view). Ve vyskakovacím zobrazení se zobrazí obrazovka aplikace.

Pokud při používání vyskakovacího okna klepněte na tlačítko Domů, okno se minimalizuje a zobrazí se jako ikona aplikace. Chcete-li znovu použít vyskakovací okno, klepněte na ikonu aplikace.

 

Spouštění aplikací z bočního panelu

Krok 1. Přetáhněte úchyt bočního panelu směrem ke středu obrazovky.

Krok 2. Klepněte a podržte aplikaci, přetáhněte ji doleva a pak ji pusťte tam, kde se zobrazí vyskakovací zobrazení „Přetažení sem“.

Vybraná aplikace se spustí ve vyskakovacím zobrazení. 

Multi-Tasking: Drag&Drop

Pomocí funkce Drag&Drop můžete sdílet obsah mezi různými aplikacemi.

Drag and Drop.

① Z galerie do zpráv       

② Snímání rozdělné obrazovky

Poznámka:

  • Podporované aplikace: Galerie, Internet, Zprávy, Moje soubory, Samsung Notes, MS Office, MS Outlook, OneDrive, WhatsApp (pouze text), Line (Text, obrázek) atd.
  • Seznam podporovaných aplikací se může lišit podle oblasti a země.
  • V režimu na šířku při používání přední obrazovky není k dispozici funkce více oken a boční panel.
  • K současnému otevření dvou aplikací, jako je Word a PPT, z aplikací Office pomocí funkce Drag&Drop je vyžadováno síťové připojení. 

Poznámka: Snímek obrazovky a nabídka zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci