Jak používat widgety pro Galaxy Buds Pro

Widgety jsou velmi užitečné pro prohlížení informací o aplikacích nebo ovládání určitých funkcí. Můžete přidat nástroj na plochu telefonu pro svoje sluchátka Galaxy Buds Pro a snadno tak ovládat sluchátka.

Než vyzkoušíte níže uvedená doporučení, nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou software Vašeho zařízení a související aplikace aktualizovány na nejnovější verzi. Níže naleznete návod, jak aktualizovat software svého mobilního zařízení v následujícím pořadí.

Krok 1. Přejděte na Nastavení > Aktualizace softwaru.

Krok 2. Klepněte na Stáhnout a instalovat.

Krok 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Snadný a okamžitý přístup k ovládacím prvkům sluchátek Galaxy Buds Pro

Widgety na domovské obrazovce zobrazí informace o sluchátkách, když máte Galaxy Buds Pro nasazené v uších. Můžete například zkontrolovat stav baterie Vašich sluchátek a widgety můžete přepínat mezi možnostmi Aktivní potlačení šumu, Okolní zvuk nebo Vypnout.

Widgety Galaxy Buds Pro na Domovské obrazovce

Jak přidat na plochu nástroje Galaxy Buds Pro

Než se budete řídit níže uvedeným návodem, ujistěte se, že jste spárovali sluchátka Galaxy Buds Pro s kompatibilním smartphonem a aplikaci Galaxy Wearable máte aktualizovanou na nejnovější verzi.

Krok 1. Stiskněte a podržte prázdné místo na Domovské obrazovce a potom klepněte na Nástroje.

Krok 2. Najděte nástroj Galaxy Buds Pro a potom na něj klepněte. Na výběr jsou dva nástroje (widgety):

Ikony rychlého ovládání na widgetu Galaxy Buds Pro. Ikony rychlého ovládání na widgetu Galaxy Buds Pro.

Rychlé ovládání Vám umožňuje přepnout režim Ovládání hluku bez otevření aplikace Galaxy Wearable nebo dotyku na sluchátka.

Můžete také vybrat možnost Blokovat dotyky a zamknout touchpad sluchátek.

Informace o baterii ve widgetu Galaxy Buds Pro. Informace o baterii ve widgetu Galaxy Buds Pro.

Informace o baterii Vám sdělí aktuální stav nabití baterie v procentech u jednotlivých sluchátek a nabíjecího pouzdra.

Po výběru také otevře aplikaci Galaxy Wearable.

Krok 3. Dotkněte se widgetu, který chcete přidat, podržte jej a poté jej přesuňte na plochu. Widget můžete na obrazovku pustit uvolněním.

Poznámka: Pokud nemůžete widget přidat nebo odebrat ze zašedlé plochy, možná máte aktivovanou funkci Zamknout rozložení domovské obrazovky. Chcete-li toto nastavení deaktivovat, přejděte do části Nastavení > Zobrazení > Domovská obrazovka > vypněte funkci Zamknout Rozložení dom. obr.

Krok 4. Chcete-li změnit některá nastavení widgetu, podržte jej. Zobrazí se rozbalovací nabídka. Klepněte na Nastavení pomůcky a vyberte barvu a průhlednost pozadí nástroje. Pokud máte povolený tmavý režim, můžete barvu nástroje přizpůsobit klepnutím na přepínač Sladit s Tmavým režimem.

Dostupné možnosti pro nastavení widgetu.

Krok 5. Poté budete moci přepnout režim Ovládání hluku, přepnout Blokovat dotyky nebo zkontrolovat Úrovně baterie pouzdra a sluchátek.

Poznámka: Snímky obrazovky a nabídky zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci