Jak připojit Note9 S Pen přes Bluetooth?

Využijte zařízení Note9 naplno použitím dálkového ovladače S Pen, který má dosah až 10 metrů.

 

Pero dodávané se zařízení Note9 je již k zařízení připojeno, takže není potřeba provést připojení Bluetooth ručně.

 

Pokud chcete k zařízení připojit další pero S Pen, připojte ho pomocí rozhraní Bluetooth, abyste mohli jeho funkce využívat naplno. 

Upozornění: Připojovat je možné pouze pera S Pen schválená společností Samsung, která podporují Bluetooth Low Energy (BLE).

Připojení dalšího pera S Pen
1 Vložte pero S Pen do slotu a zahajte tak připojování.
2 Přejetím z horního okraje displeje otevřete panel oznámení.
3 Rozbalte možnosti na panelu oznámení.
Rozevírací nabídka na panelu oznámení
4 Přejeďte po panelu oznámení doleva.
Rozbalený panel oznámení
5

Klepněte na možnost Vzdálené pero S Pen.

Možnost vzdáleného pera S Pen v panelu oznámení
6 Znovu na něj klepněte, a znovu ho tak aktivujte.

Ikona S Pen na stavovém řádku zabliká a připojení může trvat několik minut.

S Pen ikona

Upozornění: Pero S Pen při připojování neodpojujte od zařízení. Mohlo by dojít k přerušení procesu.

Po připojení pera S Pen ikona S Pen na stavovém řádku zmizí.

 

Pokud se připojení nezdaří nebo pokud chcete použít předchozí pero S Pen, připojte ho stejným způsobem.

Obnovení pera S Pen

Připojení pera S Pen lze obnovit dvěma způsoby:

1

Podržte ikonu vzdáleného pera S Pen.

2 Automaticky se otevře obrazovka s nastavením vzdáleného pera S Pen.
3 Klepněte na ikonu „další možnosti“.
Klepnout na více v nabídce vzdáleného pera S Pen
4

Klepněte na možnost Obnovit pero S Pen.

Možnost Obnovit pero S Pen v nabídce vzdáleného pera S Pen

K této nabídce se můžete dostat také prostřednictvím Nastavení:

1

Otevřete Nastavení.

2

Klepněte na možnost Rozšířené funkce.

3

Klepněte na možnost S Pen.

4

Klepněte na možnost Vzdálené pero S Pen.

5 Klepněte na ikonu „další možnosti“.
Klepnout na více v nabídce vzdáleného pera S Pen
6

Klepněte na možnost Obnovit pero S Pen.

Možnost Obnovit pero S Pen v nabídce vzdáleného pera S Pen

Děkujeme vám za vaši reakci