Různé způsoby nabíjení baterie smartphonu Galaxy

Před prvním použitím nebo v případě, že nebyla delší dobu používána, nabijte baterii. Níže naleznete všechny různé způsoby nabíjení smartphonu.

Tradiční nabíječka a adaptér micro USB
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB. Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.
Připojení USB kabelu
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.

Pokud chcete nabíjet chytrý telefon Galaxy novým víceúčelovým konektorem pomocí kabelu Micro USB, musíte nejprve připojit konektor Micro USB.

Micro USB konektor

 1. Kabelu Micro USB
 2. Konektor Micro USB

Poznámka: Nezapojujte kabel Micro USB do víceúčelového konektoru zařízení. Mohlo by dojít k poškození zařízení a kabelu.

Bezdrátové nabíjení

Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí podložce. Používejte pouze nabíjecí podložky schválené společností Samsung, protože ostatní nabíjecí podložky nemusí nabít baterii správně.

Bezdrátové nabíjení

Pokud je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecí podložce, uvidíte různé barvy v závislosti na stavu nabíjení:
 

 • Modrá: Nabíjení.
 • Zelená: Plně nabitá.
 • Azurová: Připojena k adaptéru s nízkou spotřebou.
 • Žádná: Smartphone není připojen k nabíjecí stanici nebo nabíjecí stanice není připojena ke zdroji energie.


Umístěte smartphone Galaxy centrálně na nabíjecí podložku.

Umístěte smartphone Galaxy centrálně na nabíjecí podložku

Pokud máte nabíjecí podložku s podporou, můžete také smartphone nabít opřením o podporu.

Umístěte smartphone na nabíjecí podložku

Když je smartphone plně nabitý, vyjměte jej z nabíjecí podložky. Stav nabíjení je indikován na obrazovce smartphonu ikonou baterie.

Poznámka: Pokud používáte nabíjecí podložku s funkcí rychlého nabíjení, používejte pouze nabíjecí kabely a zástrčky schválené společností Samsung, které podporují funkci rychlého nabíjení (9 V / 1,67 A, 9 V / 2 A, 12 V / 2,1 A ). Funkce rychlého nabíjení musí být podporována smartphonem a nabíjecí podložkou.

Pokud diody LED nefungují podle popisu, odpojte nabíječku od nabíjecí podložky a znovu ji připojte.

Tipy pro bezdrátové nabíjení

 • Smartphone musí být vystředěn na nabíjecí podložce.
 • Mezi smartphonem a nabíjecí podložkou by neměly být žádné cizí předměty, jako jsou kovové předměty, magnety nebo karty s magnetickými proužky.
 • Zadní část mobilního zařízení a nabíječka by měla být čistá a bez prachu.
 • Používejte pouze nabíjecí podložky a nabíjecí kabely schválené společností Samsung s odpovídajícím jmenovitým vstupním napětím.
 • Ochranný kryt může rušit proces nabíjení. V takovém případě sejměte ochranný kryt ze smartphonu.
 • Pokud k smartphonu připojíte během bezdrátového nabíjení kabelovou nabíječku, funkce bezdrátového nabíjení již nebude k dispozici.
 • Pokud používáte nabíjecí podložku na místech se špatným příjmem, příjem během nabíjení může úplně selhat.
 • Nabíjecí stanice nemá vypínač. Pokud se nepoužívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrické zásuvky, abyste předešli spotřebě energie.
Rychlé nabíjení

Většina chytrých telefonů Galaxy podporuje adaptivní funkci rychlého nabíjení Samsung a Qualcomm Quick Charge 2.0. Pokud připojíte zařízení k nabíječce, která podporuje alespoň jeden z těchto dvou standardů, můžete použít funkci rychlého nabíjení.


Z důvodu úspory energie baterie však není funkce rychlého nabíjení při zapnuté obrazovce k dispozici. Pro nabíjení nechte obrazovku vypnutou.


Pokud ve smartphonu Galaxy se systémem Android verze 6.0 není aktivována funkce rychlého nabíjení, postupujte takto:

1 Otevřete „Nastavení“.
2 Klepněte na „Baterie“.
3 Aktivujte položku nabídky „Rychlé nabíjení kabelem“.

Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivována, platí pro Android verze 6.0 a novější tyto kroky:

1 Otevřete „Nastavení“.
2 Klepněte na „Údržba zařízení“ nebo „Péče o zařízení“.
3 Vyberte „Baterie“.
4 Klepněte na ikonu Další možnosti, poté na „Pokročilá nastavení“ nebo „Nastavení“.
5 Posunutím přepínače „Rychlé nabíjení kabelem“ jej aktivujte.

Jak vypadá rychlá nabíječka

Rychlé nabíjení

Tipy pro rychlé nabíjení

 • Abyste mohli používat funkci rychlého nabíjení, musí být při nabíjení baterie vypnutý displej nebo musí být telefon vypnutý.
 • Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, nabijte zařízení v režimu „Letadlo“.
 • Během nabíjení baterie se zobrazí indikace na oznamovacím panelu na ikoně baterie v pravém horním rohu telefonu.
 • Na obrazovce můžete zkontrolovat zbývající čas nabíjení. Skutečná zbývající doba se může lišit v závislosti na podmínkách nabíjení.
 • Vestavěnou funkci rychlého nabíjení nemůžete použít, když nabíjíte baterii pomocí standardní nabíječky baterií.
 • Pokud se zařízení zahřeje nebo se teplota okolního vzduchu zvýší, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To se stane, aby nedošlo k poškození zařízení.
Obecné tipy pro nabíjení

 • Při prvním nabíjení baterie jednoduše propojte telefon s dodanou nabíječkou a nabíjejte ji z jakéhokoli stavu, dokud není jednotka plně nabitá. První úrovně nabití a doby nabíjení se mohou lišit.
 • Pro delší životnost baterie se vyhněte úrovni nabití baterie 0%. Baterii můžete nabíjet kdykoli a udržovat ji v optimálním rozmezí 20–80%.
 • Všechny napájecí zdroje Samsung pro chytré telefony jsou vhodné pro napětí 100-240 voltů. Tyto informace najdete na napájecím zdroji. Proto můžete nabíjet svůj smartphone v zahraničí až 110 volty.
Napájecí jednotka ve voltech

 • Pokud současně připojíte mobilní zařízení k nabíječce s kabelem a umístíte jej na nabíjecí podložku, bude nabíjeno pouze prostřednictvím kabelové nabíječky.

Prosím, klikněte na tlačítko Odeslat. Děkujeme za váš názor.

Děkujeme vám za vaši reakci