Používání režimu Na výšku v televizoru The Sero

Televizor Samsung The Sero nabízí režim Na výšku, abyste si mohli užívat mobilní obsah na maximum a navodit různou atmosféru místnosti pomocí různého obsahu v režimu Na výšku. Máme pro vás podrobného průvodce k používání režimu Na výšku.

Přepnutí z režimu Na šířku na režim Na výšku

Existují tři způsoby, jak přepnout televizor The Sero z režimu Na šířku na režim Na výšku. Můžete použít dodaný dálkový ovladač, službu Bixby Voice nebo aplikaci SmartThings propojenou s televizorem The Sero. Vyberte si jeden ze tří způsobů, který vám nejlépe vyhovuje, a vyzkoušejte ho.

  • Způsob 1. Na dálkovém ovladači Samsung Smart Remote stiskněte tlačítko pro otočení.
  • Způsob 2. Na dálkovém ovladači Samsung Smart Remote stiskněte tlačítko Bixby a řekněte „Portrait Mode“ (Režim Na výšku) nebo „Rotate vertically“ (Otočit svisle).
  • Způsob 3. V aplikaci SmartThings vyberte The Sero, klepněte na TV Control (Ovládání televizoru) a pak na tlačítko otočení.
Otočení televizoru The Sero

Poznámka: Když obrazovku přepnete z režimu Na šířku na režim Na výšku, obsah se přehraje ve středu a velikost se upraví podle poměru stran.

Nastavení obsahu v režimu Na výšku

Pro režim Na výšku můžete vybrat několik různých typů obsahu: Clock (Hodiny), Poster (Plakát), My Photo (Moje fotografie), Cinemagraph (Kino) a Sound Wall (Zvuková stěna). Díky těmto funkcím televizor The Sero skvěle zapadne do vašeho prostoru. Atmosféru místnosti můžete změnit pomocí jednoho z pěti režimů.

Pomocí dálkového ovladače
Krok 1. Stiskněte tlačítko Select (Vybrat) na obrazovce obsahu pouze pro režim Na výšku.
Krok 2. 
Posunutím doleva nebo doprava můžete kategorii obsahu změnit.
Krok 3. Přejděte do požadované kategorie obsahu a vyberte požadovanou možnost posunutím nahoru nebo dolů.

Pomocí aplikace SmartThings
Krok 1. V aplikaci SmartThings klepněte na The Sero a pak na možnost Portrait Mode (Režim na výšku).
Krok 2. 
Vyberte kategorii obsahu, vyberte požadovaný obsah a pak klepněte na tlačítko View on The Sero (Zobrazit v televizoru The Sero) na obrazovce.

Poznámka:

  • Režim Na výšku nemusí být v některých aplikacích podporován a příslušný obsah bude aktualizován později.
  • Snímky zařízení a nabídky jsou pouze ukázky v angličtině, ale jsou k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci