Jak zjistit svůj PIN kód

PIN (Personal Identification Number / Osobní Identifikační číslo) je specifické heslo pro přístup k vaší Smart TV a používá se pro různé funkce, jako je instalace a používání aplikací. Pokud jste PIN zapomněli, můžete jej změnit nebo resetovat. Jak resetovat svůj PIN se dozvíte v textu níž. 

Jaký je výchozí PIN?

Výchozí PIN je nastaven na 0000. Podle toho můžete PIN změnit nebo resetovat

Obrázek osoby sledující televizi Samsung

Chcete svému dítěti omezit přístup k Samsung Smart TV? Chcete-li změnit PIN, postupujte takto:

Krok 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Domů a pomocí směrového ovladače přejděte do nabídky Nastavení.  

Krok 2. Zvolte Obecné > Správce systému > Změnit PIN kód

Vybraná změna PIN kódu

Krok 3. Až budete vyzváni k zadání PIN kódu, stiskněte na dálkovém ovladači číselné tlačítko.   

Krok 4. Když se objeví obrazovka PIN, pomocí směrové klávesnice zadejte 4místný kód PIN podle vašeho výběru.  

Zobrazena směrová podložka

Krok 5. Zadejte 4místný PIN.

             Potvrďte svůj PIN a stiskněte tlačítko Vybrat.   

Zobrazí se okno Změnit PIN

Váš nový PIN je nyní nastaven.

Poznámka: Pokud se klávesnice televizoru neobjeví, zajistěte, aby bylo dálkové ovládání spárováno s televizorem současným podržením tlačítek Return (návrat) a Play/Pauze (Spustit/zastavit) po dobu alespoň 3 sekund nebo dokud se na televizoru neobjeví zpráva oznamující, že je ovladač nyní připojen. 

Zapomněli jste svůj PIN kód?

Pokud je tomu tak, pokračujte podle textu níže.

Možnost 1. S ovladačem Samsung Smart Remote nebo dálkovým ovladačem

Krok 1. Zapněte televizor a stiskněte tlačítko hlasitosti.

Krok 2. Stisknutím tlačítka + zvyšte hlasitost a poté stiskněte tlačítko Zpět.  

Krok 3. Stisknutím tlačítka – snižte hlasitost a poté stiskněte tlačítko Návrat.  

Krok 4. Stiskněte znovu tlačítko +, poté stiskněte tlačítko Návrat a PIN by měl být resetován na 0000.   

+ a tlačítko návratu vybrané na dálkovém ovladači televizoru.

 

Možnost 2. Se standardním dálkovým ovládáním

Krok 1. Zapněte televizor a stiskněte tlačítko Ztlumit.

Krok 2. Stiskněte tlačítko + a poté tlačítko Návrat.

Krok 3. Stiskněte tlačítko – a poté tlačítko Návrat.

Krok 4. Stiskněte znovu tlačítko +, poté stiskněte Návrat a PIN by měl být resetován na 0000. 

Tlačítko hlasitosti a návrat na dálkovém ovladači televizoru

Výchozí PIN vašeho televizoru by měl být znovu nastaven na 0000. 

Poznámka: 

  • Pokud máte potíže s televizorem Samsung Smart TV, měli byste vždy zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru, protože mohou obsahovat opravu vašeho problému.
  • Snímky obrazovky a nabídky zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci