Jaké jsou na mé Samsung TV dostupné funkce funkce usnadnění přístupu?

TV Samsung QLED

Zvyšování dostupnosti naší technologie, je jedním z hlavních zájmů společnosti Samsung. Funkce usnadnění přístupu byly navrženy tak, aby všichni měli přístup ke všem našim produktům a mohli si je užívat naplno.
 

Přístup k nastavení Usnadnění přístupu je rychlý a snadný. Většinu funkcí Usnadnění přístupu TV můžete aktivovat stisknutím a podržením tlačítka Hlasitost nebo Ztlumení na inteligentním dálkovém ovladači vašeho televizoru nebo přechodem na "Nastavení", poté na "Obecné" a "Přístupnost" v nabídce televize.

Berte na vědomí: Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi softwaru.

Nastavení

Popis

Hlasový průvodce

Hlasový průvodce umožňuje televizi číst text na obrazovce a poskytuje verbální zpětnou vazbu o aktuálním kanálu a informacích o programu. Také nahlas přečte veškerý text zobrazený v Elektronickém Programovém Průvodci (EPG). Hlasový průvodce funguje pro každou nabídku na televizi, můžete také upravit výšku a tón hlasu průvodce podle svých preferencí.

Zvukový popis

Zvukový popis je služba poskytována mnoha televizními programy ve Velké Británii, přičemž je vysílána další zvuková stopa, která poskytuje verbální popis scény pro usnadnění porozumění.

Vysoký kontrast

Režim Vysoký kontrast konfiguruje televizi tak. aby zobrazoval všechny nabídky s neprůhledným černým pozadím a bílým nebo žlutým písmem. To Vám poskytuje maximální kontrast a viditelnost textu a je velmi užitečné, pokud máte jakoukoli formu zrakového postižení.

Zvětšit

Zvětšit umožňuje zobrazit důležité prvky na obrazovce s větším nebo zvětšeným efektem.

Naučte se používat dálkové ovládání

Televize vstoupí do režimu výuky, který Vám pomůže co nejlépe využít zážitek ze sledování. V tomto režimu Vám televize pomůže tím, že při každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači řekne, co toto tlačítko dělá. Prostřednictvím této funkce se mohou zrakově postižení a slepí uživatelé rychle naučit umístění a ovládání tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to ovlivnilo normální provoz televizoru.

Obrazovka nabídky učení

Po aktivaci Vám televize řekne strukturu a funkce nabídek, které vyberete.

Škála šedé

Změňte barvu televizní obrazovky na černobílý tón, abyste zaostřili rozmazané okraje způsobené barvami.

Inverze barev

Změňte barvy textu a pozadí obrazovky, abyste ej snáze přečetli.

Aplikace SeeColors

Aplikace SeeColors – umožňuje lidem s nedostatkem barevného vidění vidět celé spektrum barev na televizních obrazovkách Samsung QLED.

Nastavení

Popis

Vícevýstupový zvuk

Vícevýstupový zvuk Vám poskytuje flexibilitu při konfiguraci zvukového výstupu televize, když jsou k televizoru připojena Bluetooth sluchátka. Můžete si vybrat, zda bude zvuk směřovat na více zařízení s nezávislým ovládáním hlasitosti. Pokud má jeden člen vaší rodiny potíže se sluchem a potřebuje poslouchat prostřednictvím vlastních sluchátek, funkce Vícevýstupový zvuk to usnadňuje, aniž by se automaticky deaktivoval zvuk z reproduktorů TV.

Titulky

Titulky jsou poskytovány téměř pro všechny televizní programy. Dialog je vizuálně zobrazen jako text na televizní obrazovce.

Přiblížení znakového jazyka

Přiblížení znakového jazyka automaticky rozpoznává a zvětšuje oblast znakového jazyka pro sluchově postižené. Můžete určit oblast znakového jazyka na obrazovce a upravit zvětšení. Tuto funkci mohou diváci se zrakovým postižením také použít k přiblížení určité oblasti.

Berte na vědomí: Místní nabídky se nemusí u některých modelů a v některých geografických oblastech zobrazit.

1 Stiskněte tlačítko Domů na dálkovém ovladači.

Berte na vědomí: V závislosti na typu dálkového ovladače, který máte, možná budete muset namísto toho stisknout "Menu" nebo "Nastavení". 

Tlačítko Domů je zobrazeno na ovladači
2 Pomocí levého a pravého tlačítka na dálkovém ovladači přejděte na "Nastavení".
Na televizi je vybrána nabídka Nastavení
3 Vyberte "Obecné".
Na televizi je vybrána nabídka Obecná nastavení
4 Vyberte možnost "Usnadnění přístupu".
5 V této nabídce můžete vybrat své preference.

Například:

  • Vyberte "Nastavení hlasového průvodce". V této nabídce můžete také upravit další nastavení, například hlasitost, rychlost hlasového průvodce a zvuk.
  • Zvolte "Nastavení titulků". V této nabídce můžete konfigurovat podrobné možnosti titulků, jako je jazyk, načasování, velikost a barva. Titulky se budou zobrazovat pouze v aplikacích nebo programech, které podporují titulky.

Děkujeme vám za vaši reakci