Užijte si svůj Samsung Smart TV se skrytými titulky pro inkluzivnější zážitek

Představujeme funkce usnadnění pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo špatně slyšící. Při sledování televizních programů lze aktivovat funkci CC (skryté titulky) a přesunout ji na požadované místo na obrazovce.

Všechny modely Samsung Smart TV mají vestavěné funkce pro usnadnění, díky čemuž jsou inkluzivnější a díky nim jsou Smart TV Samsung příjemnější pro každého. 

Co je funkce usnadnění?

 

Funkce usnadnění poskytuje další podporu pro nevidomé nebo špatně slyšící. Inteligentní televizory Samsung mají různé vestavěné funkce usnadnění, včetně hlasového průvodce, popisu videa, vysokého kontrastu, zvětšení (zvětšení zaostření), dálkového ovládání učení TV, nastavení titulků atd.

Tyto inovativní funkce byly uznány RNIB (Královský národní institut nevidomých) jako první ve spotřební elektronice. Samsung Smart TV získal vyzkoušenou a testovanou akreditaci RNIB. 

Funkce usnadnění zobrazené na TV

Poznámka:

  • Dostupné funkce se mohou lišit podle modelu a verze softwaru.
  • Funkci zobrazení skrytých titulků lze použít pouze u programů, které obsahují přenosové signály vysílání titulků.

Pro snadný přístup lze nastavit funkce usnadnění. Postupujte podle pokynů níže pro váš konkrétní typ dálkového ovladače.

Možnost 1. Pro dálkové ovladače Smart

Stisknutím a podržením tlačítka Hlasitost nebo Ztlumit otevřete nabídku Zkratky usnadnění.

Možnost 2. Pro běžné dálkové ovladače

Stisknutím tlačítka Titulek otevřete nabídku Zkratky usnadnění.

Hlasový průvodce vybraný v nabídce Usnadnění

Poznámka: Hlasové navádění pro zkratky usnadnění je poskytováno, i když je nastavení Hlasové navádění vypnuto nebo ztlumeno. 

Pro snadné nastavení postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Domů a přejděte na Nastavení > Obecné.

Krok 2. Vyberte Usnadnění > Nastavení titulků.

Nastavení titulků vybrané v nabídce Usnadnění

Krok 3. Vyberte Titulek a aktivujte nastavení.

Titulek je vybrán v nabídce Usnadnění

Titulky lze přemístit na požadované místo na obrazovce.

Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů níže. 

Krok 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Domů a přejděte na Nastavení.

Krok 2. Vyberte Obecné > Zpřístupnění > Nastavení titulků.

Možnosti digitálních titulků vybrané v nabídce Usnadnění

Krok 3. Přejděte na Možnosti digitálního titulku a vyberte možnost Pozice.

Vyberte pozici, na které se mají titulky zobrazit – horní výplň, spodní výplň, horní původní poměr nebo spodní původní poměr. 

Pozice vybraná v nabídce Možnosti digitálního titulku

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u programů, které podporují titulky vysílání. 

Pokud je velikost titulků příliš malá nebo chcete větší kontrast mezi skrytými titulky a pozadím obrazovky, můžete podle toho upravit velikost nebo barvu písma.

Krok 1. Stiskněte tlačítko Domů na dálkovém ovladači a přejděte na Nastavení.

Krok 2. Vyberte Obecné > Zpřístupnění > Nastavení titulků.

Možnosti digitálních titulků vybrané v nabídce Nastavení titulků

Krok 3. Chcete-li změnit velikost, barvu pozadí titulků a barvu písma titulků, vyberte Možnosti digitálních titulků.

Velikost vybraná v nabídce Možnosti digitálního titulku

Překrývají se skryté a otevřené titulky poskytované vysílacími společnostmi nebo narušují váš zážitek ze sledování? Chcete-li oddělit pozici dvou titulků, postupujte podle následujících kroků.

  • Otevřete titulky: Předem vloženo do obsahu. Toto nelze zapnout ani vypnout.
  • Skryté titulky: Můžete to zapnout nebo vypnout. 

Krok 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Domů a přejděte na Nastavení.

Krok 2. Vyberte Obecné > Zpřístupnění > Nastavení titulků

Krok 3. Povolit Samostatné skryté titulky. 

Pozice vybraná v nabídce Možnosti digitálního titulku

Poznámka: Tuto funkci lze aktivovat pouze v případě, že jsou podporovány digitální skryté titulky.

Je snadné obnovit nastavení skrytých titulků na výchozí tovární nastavení. Postupujte podle níže uvedených kroků. 

Krok 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Domů a přejděte na Nastavení

Krok 2. Vyberte Obecné > Zpřístupnění > Nastavení titulků

Krok 3. V Možnosti digitálních titulků vyberte možnost Návrat k výchozímu nastavení.

V nabídce Možnosti digitálních titulků byla vybrána možnost Obnovit výchozí

Poznámka:

  • Pokud máte potíže s televizorem Samsung Smart TV, měli byste vždy zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru, protože mohou obsahovat opravu vašeho problému.
  • Snímky obrazovky a nabídky zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci