Hvad skal jeg gøre, hvis vandet ikke kommer ordentligt ud af dispenseren?

Hvis du har problemer med vanddispenseren i dit køleskab, kan du udføre følgende trin til fejlfinding, før du kontakter en teknisk service, eftersom det måske kan løses med flere trin. 

Kontroller tilstanden på skærmen

 • Hvis der ikke kommer vand ud af dispenseren, skal du kontrollere, om børnelåsen er slået til. Hvis børnelåsen er slået til, skal du trykke på og holde knappen til børnelås inde i mere end 3 sekunder for at slå den fra.
 • Hvis dispenseren ikke er låst, kan du prøve at trykke på knappen for valg af vand, isterninger eller knust is. Derudover skal du sikre, at du har valgt knappen for dispensering af vand (specifikke instruktioner kan variere fra model til model).
 • Vandbeholderen kan være frosset, fordi den indstillede temperatur er for lav. Prøv at ændre den indstillede temperatur til at være lidt varmere på skærmen.
kontroller, om børnelåsen vises og er slået fra

Bemærk: Det aktuelle design af skærmen kan være anderledes end på din model.

Sørg for, at vandfilteret er ordentligt monteret

Det indvendige vandfilters tilslutning kan forårsage problemer. Find ud af, om det indvendige vandfilter i dit køleskab er ordentligt monteret. Hvis vandfilteret ikke er tilsluttet eller rigtigt monteret, virker vanddispenseren måske ikke. Sørg for, at vandfilteret er låst ordentligt fast. Et tilstoppet vandfilter er ofte årsagen til dårligt tryk på vandet. Du kan også øge vandets tryk ved at udskifte vandfilteret i god tid.

sørg for, at vandfilteret er ordentligt monteret

Kontroller tilslutningen til vandforsyningen og ventilens placering

 • Hvis du ikke får noget vand ud af vanddispenseren, skal du kontrollere tilslutningen af vandslangen.
 • Kontroller, at det udvendige vandrør er tilsluttet ordentligt til køleskabet. Ventilen til vandforsyningen skal være slået til.
 • Sørg for, at slangen er tom og fri for forhindringer. Vandforsyningens slange må ikke være knækket eller klemt.
 • Normalt sidder ventilen til vandslangen på bagsiden af køleskabet i nærheden af et afløb.
kontroller tilslutningen til vandforsyningen og vandets tryk

Bemærk: 

 • Placering af røret til vandforsyningen kan variere fra produkt til produkt og afhænger af, hvordan vandrørene i huset er placeret.
 • Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen. 

Sådan testes vandtrykket i dit køleskab

 • Når du har kontrolleret slangen, skal du kontrollere vandtrykket.
 • Lad vand løbe ud i 10 sekunder. Hvis vandet fylder mindre end 2/3 af en kop, skal du øge vandtrykket i køleskabet.
 • Det anbefales, at tilslutningen udføres af en professionel montør. Derfor, hvis du ikke er bekendt med det, bedes du kontakte et kundecenter.

Tips til at lufte systemet ud

 • udluftning af vandslangen skal kun gøres, hvis vandrensefilteret eller slangen er blevet udskiftet eller tilsluttet for nyligt.
 • For at lukke luft ud af systemet, skal du holde dispenser-håndtaget nede og forsøge at aftappe vand i 5 minutter. Hvis der begynder at komme vand ud, skal du fortsætte, indtil det holder op med at sprutte og strålen er jævn (hvilket kan tage op til 7-10 liter).

Tak for din feedback