Hvad skal jeg gøre, når det røde lys vises på min Jet støvsuger?

Når det røde lys på Jet støvsugerens display vises, anbefales det at kontrollere støvbeholderen og filtrenes tilstand. Du kan nemt tage filteret af for at kontrollere samlingen eller rense det for at løse problemet.

Tre vigtige ikoner på displayet

 

Der er tre typer ikoner vist på Samsung Jet støvsugerens display. Hvis ikonerne bliver røde, skal du rense filteret for det tilsvarende ikon. Få mere at vide om, hvad du skal gøre for hvert enkelt ikon herunder.
 

 • Tilstoppet: Støvbeholder, rør og/eller indsugningsdele er tilstoppede
 • Roterende børste sidder fast: Rullerne på børsten sidder fast og roterer ikke
 • Intet filter: Vaskbart filter er ikke monteret
Tre vigtige ikoner på Jet støvsugerens display

Bemærk:

 • Det faktiske design af displayet kan variere afhængigt af, hvilken type model du har.
 • Dette billede er et eksempel på engelsk, men er tilgængeligt på dit lands sprog. 

Hvis det røde lys vises på ikonet for tilstopning

 

Hvis det røde lys vises på ikonet for tilstopning, anbefales det, at du kontrollerer og rengører det vaskbare mikrofilter i støvbeholderen. Det kan også anbefales at rengøre metaltråd-nettet, der sidder indeni.

 

rødt lys på ikonet for tilstopning
Sådan rengøres det vaskbare mikrofilter i støvbeholderen

Trin 1. Tryk på knappen for at afmontere støvbeholderen og tage det vaskbare mikrofilter og metaltråd-nettet af. (Drej metaltråd-nettet til højre og afmontér den).

Afmontér det vaskbare mikrofilter

Trin 2. Vask og tør det vaskbare mikrofilter og støvbeholderen grundigt.

Afmontér det vaskbare mikrofilter

Trin 3. Brug indsugningsbørsten til at fjerne det støv, der sidder på ydersiden af metaltråd-nettet.

fjern støvet fra netfilteret

Trin 4. Efter rengøring af filtrene monteres metaltrådristen på det vaskbare mikrofilter og støvbeholderen igen.

montér filtrene på jet støvsugeren

Bemærk: Monteres, når det er helt tørt efter mere end 24 timer på et skyggefuldt sted.

Trin 5. Efter at du har monteret filtrene på støvbeholderen, skal du sætte støvbeholderen ind i hoveddelen, og der høres et klik, hvis den er korrekt monteret.

sæt støvbeholderen ind i hoveddelen

Bemærk:

 • Efter behov kan støvbeholderen lægges i blød i vand i ca. 30 minutter og derefter vaskes for at rengøre den.
 • Vask metaltrådristen og det vaskbare mikrofilter under løbende vand.

Hvis det røde lys vises på ikonet for at den roterende børste sidder fast

 

Når den roterende børste afmonteres, fjerner EZ Clean-funktionen på turbo action-børsten automatisk sammenfiltrede fremmedlegemer og hår. Hvis fremmedlegemer ikke fjernes, kan du bruge en saks til at fjerne det. 

rødt lys på ikon for at roterende børste sidder fast

Bemærk:

 • Hvis enheden til forebyggelse af overopvarmning af motoren virker, tændes skærmen for fastsiddende roterende børste måske ikke.
 • Vær ekstra omhyggelig med når fremmedlegemer fjernes på turbo action-børsten med saks.
Sådan rengøres den bløde action-børste

Hvis der sidder fremmedlegemer på børsten, kan du fjerne dem med en vådserviet eller en tør klud.

 • Du må ikke rengøre den roterende børste og indsugningsdelen med vand.
 • Du må ikke bruge den bløde action-børste til at fjerne fugt såsom spildt væske eller dyreekskrementer.
afmontér den bløde action-børste
rengøring af den bløde action-børste
Sådan rengøres turbo action-børsten

Hvis fremmedlegemer ikke fjernes, kan du bruge en saks til at fjerne det. Pas på ikke at klippe i den roterende børste.

 • Hvis noget tøj eller andre fremmedlegemer suges op og filtres sammen med den roterende børste (tromle), vil den roterende børste stoppe med at virke for at beskytte børstens motor.
 • Efter rengøring af børsten skal du slukke og tænde igen.
 • Hvis en børste ikke virker efter rengøring, så sluk og tænd igen.
afmontér turbo action-børste
rengøring af turbo action-børsten

Bemærk: Når du rengør børsten skal du passe på, at dine fingre ikke kommer til at sidde fast i børstens folder.

Når ikonet for intet filter lyser rødt

 

Når det røde lys for ikonet for intet filter vises på skærmpanelet, betyder det, at der ikke er noget filter indeni eller at det vaskbare mikrofilter ikke blev monteret ordentligt. Produktet kan ikke bruges uden montering af det vaskbare mikrofilter. Monter det vaskbare mikrofilter korrekt.

rødt lys på ikonet for intet filter

Hvis produktet ikke tændes, selvom det vaskbare filter er monteret korrekt, skal du kontrollere, at det er monteret korrekt. Følg vejledningen herunder for at montere det igen.

kontrollér, at mikrofilteret er monteret korrekt
Tips til brug af rengøringsstationen til at rengøre støvbeholderen

For at bruge rengøringsstationen, skal den oprindelige støvbeholder på Samsung Jet støvsugeren tages af og udskiftes med en dertil beregnet støvbeholder. Hvis du bruger en rengøringsstation, reducerer det støvet med op til 400 gange sammenlignet med at smide det direkte i skraldespanden (baseret på vores eksperimentelle værdier).

Trin 1. Tryk på PUSH-knappen for at åbne låget og indsætte støvbeholderen lodret. 

åbn rengøringsstationens støvbeholder

Trin 2. Det blå lys tændes og støvet frigives automatisk. 

rengør støvbeholderen

Trin 3. Når processen stopper helt, skal du tage støvbeholderen ud og lukke det nederste låg på støvbeholderen og låget på rengøringsstationens hoveddel.

luk låget på støvbeholderen

Bemærk:

 • Hvis der stadig er støv efter denne proces, kan du trykke på knappen START/STOP på højre side af produktet for yderligere handling.
 • Hvis støvet ikke kan frigøres fordi støvbeholderen er fuld, kan du dække det vaskbare mikrofilter med din håndflade og betjene det.

Tak for din feedback