Hvordan indstilles den automatiske tørretilstand efter vask?

Samsung-vaskemaskinen giver dig mulighed for at tørre dit tøj direkte efter vask uden andre bekymringer. Hvis du har brug for at tørre dit tøj lige efter vask, skal du følge nedenstående trin.

Indstil vask og tør på en gang

Vaskemaskinens tørrefunktion er at reducere eller eliminere tørringstiden ved opvarmning af vaskemaskinens inderside. Standard vaskeprogram vælges automatisk, og programmet kan ikke ændres, efter at driften er startet.
 

Trin 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for vaskemaskinen. 

Trin 2. Vælg det ønskede program ved at dreje på programvælgeren. 

Trin 3. Tryk på tørniveau-knappen for at vælge. 

Trin 4. Tilsæt vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til mængden af vasketøj.

Trin 5. Tryk på knappen Start/Pause for at starte din vaske- og tørringscyklus.

indstil vask og tør på en gang ved at bruge kontrolpanelet

Bemærk: 

  • Du skal undgå at vaske tøj, der ikke kan tørres sikkert, da det kan blive deformt selv ved lave temperaturer.
  • Støv kan samle sig på gummipakningen under vask og især tørring, så sørg for at rengøre efter tørring.
Advarsel: Vær forsigtig med den varme dør, når tørringscyklussen er afsluttet

  • Den indvendige temperatur er høj under tørring, og døren skal sprede varmen, når døren åbnes halvvejs eller efter slutningen, og døren kan åbnes, når den har ventet i 30-45 minutter. 
  • Hvis du bliver fortalt at det er varmt i vaskemaskinen, betyder det, at maskinen er overophedet. Lad maskinen hvile i 30 minutter, og åbn derefter døren, når standby-enheden er kølet af.
  • Vær opmærksom på, at metaldelene, der er fastgjort til vasketøjet, også kan være varme.

Tryk på knappen send for at give din tilbagemelding. Tak for din deltagelse

Tak for din feedback