Hvordan kan jeg stoppe tørreprogrammet under drift?

Nogle gange kan det være nødvendigt at stoppe tørreprogrammet under drift på grund af en aftale eller en anden årsag. Følg venligst vejledningen herunder. Vær ekstra forsigtig, når du håndterer tørretumbleren, fordi dit apparat kan være ekstremt varmt, især lige efter tørrecyklussen. 

Advarsler

 • Det anbefales ikke at stoppe tørreprogrammet under drift. Hvis der ikke er vigtige grunde til det, anbefales det at lade programmet fortsætte, indtil det er færdigt.
 • For at stoppe tørreprogrammet, før cyklussen er færdig, skal du trykke på afbryderknappen for at slukke tørretumbleren. Cyklussen stoppes, og programmet slutter.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager stopper driftscyklussen ikke med det samme, selvom du slukker for strømmen.
 • Hvis du afslutter tørrecyklussen tidligt, er tørreresultatet muligvis ikke tilfredsstillende (dit tøj kan stadig være fugtigt).
 • For de bedste resultater skal du følge anbefalingerne for mængde for hver tørrecyklus.
 • Sensorcyklus-programmet kan øge eller reducere tiden afhængigt af tørhed af tøjet.
 • Det manuelle cyklusprogram bør kun køre i den indstillede tid.

Sådan stoppes tørreprogrammet for vaske/tørremaskinen

 • Du kan stoppe tørringen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Driften stoppes. Af sikkerhedsmæssige årsager stopper apparatet imidlertid ikke med det samme.
 • ”HOT”-tegnet vises på apparatets display, og køleblæseren fungerer, indtil tørretumblerens temperatur er under 50 grader.
 • Strømmen slukker automatisk, når temperaturen afkøles til under 50 grader.
Stop tørreprogrammet.

Bemærk:

 • Det faktiske design af kontrolpanelet kan afvige fra din model.
 • Dette billede er bare et eksempel på engelsk, men er også tilgængeligt på dit lands sprog.

Sådan stoppes tørreprogrammet for en tørretumbler

 • Du kan stoppe tørringen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Driften og apparatet stoppes.
 • Når du slukker for apparatet under tørring, er tumbleren meget varm indvendig. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du rører ved døren.
 • Vær forsigtig, når du tager tøjet ud efter tørring. Ethvert metal (lynlåse, kroge og øjer) på tøjet kan være ekstremt varmt og kan resultere i forbrændinger.
 • En tørretumbler med dørlåsfunktionen lukkes med en låst dør, når du slukker for apparatet under drift. I dette tilfælde åbnes døren først, når du tænder for strømmen igen.

Tak for din feedback